Sofinanciranje šolnin

Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je izšlo javno povabilo, na katerega se morate prijaviti sami kot fizične osebe: Sofinanciranje šolnin

Pogoji za prijavo so objavljeni na tej spletni povezavi: Pogoji za prijavo

Razpis prinaša v primerjavi s preteklim razpisom nekatere novosti:
– do povračila sredstev so upravičeni tudi vsi tisti, ki delajo prekvalifikacijo do vključno V. stopnje (torej tudi udeleženci poklicnega tečaja, ki v preteklem razpisu niso prišli v poštev),
– vloge je možno vlagati tudi za minule tri lete,
– vloge se lahko vložijo po vsaki izobraževalni sezoni – udeleženci tako lahko sredstva dobivajo sproti, kar jim neprimerno olajša finančno situacijo, kljub temu pa je potrebno strošek šolnine plačati vnaprej iz lastnih sredstev in to seveda dokazati z računi,
– višina povračila (90%) stroškov je enaka za vse programe,
– udeleženci IO, ki so po prejšnjem razpisu dobili vrnjenih le 60% sredstev, lahko ponovno vložijo vlogo,
– udeleženci, ki po prejšnjem razpisu do povračila sredstev niso bili upravičeni, lahko to storijo zdaj,
– postopek je delno poenostavljen, razpis pa v večji meri upošteva posebnosti izvedbe izobraževanja odraslih in ni več fiksiran na klasične letnike.