Sklep o prilagoditvi obsega in načinu izvedbe PUD 2019/20

Sklep o pogojih priznavanja PUD