Sistematski pregledi

Obvezni sistematski zdravstveni pregledi bodo potekali na Šolskem dispanzerju na Gosposvetski c. 41 v Mariboru po sledečem razporedu:

Oddelek Datum pregleda Opomba
3.ap 3. 12. 2019  
3.bp 5. 12. 2019  
3.at 19. 12. 2019  

Dijaki se razdelite v dve skupini na osnovi vrstnega reda v redovalnici. Prva skupina prične s pregledom ob 8.30, druga skupina pa ob 11.00, razen če ni drugače navedeno v opombi.

V sklopu sistematskega pregleda je predvideno tudi cepljenje proti tetanusu za tiste dijake, ki niste bili cepljeni v 1. letniku.

S seboj OBVEZNO prinesite cepilne knjižice, kartice zdravstvenega zavarovanja, pripomočke (npr. očala…) in morebitne specialistične izvide (kdor je bil hospitaliziran ali specialistično obravnavan).

Udeležba je obvezna! Pregled sodi med OIV oziroma ID. Kdor ne opravi OIV oziroma ID, ne dobi spričevala, saj ni opravil letnika. Iz zdravstvenega doma nam bodo posredovali podatke o vaši udeležbi in disciplini. Odsotnost bomo obravnavali na enak način, kot odsotnost od pouka.

Tega dne pouka ne bo zato malice ne naročajte!

Pripravil: Darko Romih, pom. rav.

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.