Sestanek dijaške skupnosti

Spoštovani predstavniki oddelkov!

V sredo, 29. januarja, bo v konferenčni dvorani šole (etaža A) ob 11.30 uri sestanek dijaške skupnosti.

Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Poročilo komisije za kakovost (g. Weinzerl)
  3. Analiza učnega uspeha po 1. ocenjevalni konferenci (ga. ravnateljica in šol. ped.)
  4. Informativni dan (ga. ravnateljica in šol. ped.)
  5. Pobude in vprašanja oddelkov

Sestanka se morate udeležiti vsi predstavniki oddelkov! V kolikor predstavnika oddelka tega dne ni v šoli se sestanka udeleži njegov namestnik.

Mentorja DS: Aleš Bezjak/Bojan Skok

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.