Raziskovalna dejavnost

raziskovalna

Raziskovalna dejavnost naših dijakinj in dijakov je ena izmed značilnosti naše šole. Marsikdo ob imenu SERŠ pomisli na raziskovalce in obratno. Seveda se s tem tudi sami radi pohvalimo. V preteklih letih je SERŠ kot šola osvajal 2. ali 3. mesto v Mariboru, naši dijaki se redno uvrščajo na državna tekmovanja.

Mladi raziskovalci

Raziskovalci smo mnogi dijaki naše šole, ki nas žene želja po znanju, dokazovanju v okolju in še marsikaj. Smo dekleta in fantje, ki del svojega viška energije porabimo za radovednost, ki nam ne da miru.
Sodelujemo v raziskovalni dejavnosti mladih v mestu, na državnem nivoju in pogosto tudi širše.

Kaj pravijo drugi o nas? SERŠ, to je šola, ki ima največ raziskovalcev.

Naše sodelovanje v raziskovalni dejavnosti je že tradicionalno. Letos poteka že 37. akcija “Mladi za napredek Maribora”. Ali veste koliko naših bivših dijakov je že prepričevalo člane ocenjevalnih komisij, da je ravno njihova naloga najboljša? Natančno vam tega tudi mi ne znamo povedati. Tako preprosto se najde tema za novo raziskovalno nalogo? Kako pa se to naredi? Torej, pridružite se nam in vi boste tisti, ki boste drugim pokazali, kako?

Prijava raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov v šolskem letu 2019/20

Vsi dijaki in učitelji ste vljudno vabljeni k prijavi raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov v novem šolskem letu. Če še ne veš nič o raziskovalni dejavnosti, povprašaj učitelje in razrednika.

Vašo raziskovalno nalogo ali inovacijski projekt prijavi vaš mentor preko naslednje prijavnice, ki si jo snamete, jo izpolnite in pošljete mentorju v pregled in odobritev. Preberite si javni natečaj, razmislite kaj boste delali, poiščite mentorja in se z njim pogovorite o svoji ideji. Nato izpolnite prijavnico in jo pošljite mentorju. Mentorje prosim, da mi z vaše strani odobrene prijavnice oddate po e-pošti na naslov: razsers@gmail.com najkasneje do srede, 9.oktobra 2019. Prijava po tem roku žal ni možna.

Pozor: prijavil bom zgolj naloge, ki bodo na pravilno izpolnjenih prijavnicah, ki jih bom prejel iz službenih e-mail naslovov vaših mentorjev (ime.primek@sers.si) na e-mail: razsers@gmail.com

E-pošte, ki ne bo prišla iz službenih e-naslovov mentorjev in ne bo poslana na naslov razsers@gmail.com ne bom obravnaval. (Torej ne pošiljajte mi prijavnic na naslova: joze.strucl@guest.arnes.si in joze.strucl@sers.si ker jih ne bom obravnaval.) Prijavnice lahko oddajo samo vaši mentorji, po tem, ko so jih pregledali.

Ena raziskovalna naloga ali inovacijski predlog ima enega, dva ali največ tri avtorje, to je dijake, ki jo izdelajo. Če je več avtorjev, mi eden izmed mentorjev pošlje samo en skupen izvod prijavnice. V primeru, ko ima ena naloga več mentorjev, zadošča ena prijavnica, ki mi jo pošlje eden izmed navedenih mentorjev. Prosim mentorje, da se uskladite med seboj in mi pošljete samo eno pravilno izpolnjeno prijavnico.

Vaš status dijaka raziskovalca bo pričel veljati najkasneje teden dni po tem, ko bo organizator ZPM potrdil vaše prijave. Torej najkasneje 18.oktobra 2019. Status dijaka raziskovalca bo veljal do konca šolskega leta, če boste nalogo tudi izdelali in predstavili na zaključni prireditvi.
Pisni del naloge je treba izdelati in oddati do 11.februarja 2020. Če naloge ne izdelate in predstavite, vam bo status dijaka raziskovalca prenehal veljati takrat, ko bom s strani vaših mentorjev obveščen o vaši neaktivnosti pri izdelavi naloge.
Koristen vir za vse ostale podrobne informacije je stran organizatorja ZPM Maribor (izberite MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA): http://zpm-mb.si/programi/mladi-za-napredek-maribora/. Podrobno si preberite Javni natečaj in ostale dokumente. Za dodatne informacije sem vam na voljo na e-pošti razsers@gmail.com ali me osebno poiščite na šoli.

Želimo vam zanimivo raziskovanje polno inovativnih zamisli.

Jože Štrucl, koordinator raziskovalne dejavnosti na SERŠ Maribor