Tehnik računalništva PTI

Tehnik računalništva – predstavitev izbirnih modulov

Program je namenjen dijakom, ki zaključijo srednji poklicni program računalnikar, elektrikar ter druge programe opredeljene v Razpisu. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.

ProgramZaposlitevVideoPredmetnikPredmetnikModuli
Vpisni pogoji:
 • elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, računalnikar, mehatronik operater, avtoserviser, avtomehanik ali
 • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva ali
 • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
Trajanje programa: 2 leti
PUD:  Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 2 tedna v prvem letniku. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.
Zaključek: poklicna matura
Izobrazba: Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic tehnik računalništva. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja: Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe (npr. na tehniških fakultetah, Filozofski fakulteti, EPF itd.) – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto.
 • pri izdelavi spletnih strani;
 • na področju načrtovanja in izdelave računalniških programov;
 • na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih računalniških omrežij (internetne povezave znotraj podjetij, ustanov, šol ipd.) ter na področju povezav preko javnih omrežij (internetna omrežja);
 • na področju vzpostavitve in vzdrževanja informacijskih sistemov (povezovanje ljudi z uporabo programske in strojne opreme). 
 
PREDMETNIK - izbirni moduli s področja algoritmov in izdelovanja spletnih strani
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina44,5
MATMatematika33
TUJTuji jezik44
UMEUmetnost1
ZGOZgodovina1
GEOGeografija1
SOCSociologija1
FIZFizika2,5
KEMKemija1
ŠVZŠportna vzgoja22,5
Skupaj18,515
Strokovni moduli
RSARazvoj spletnih aplikacijteorija/praksa3/1,5
VOSVzdrževanje omrežnih servisovteorija/praksa2/1,5
NSINačrtovanje sodobnega IK sistemateorija/praksa2,5/1,5
NRPNačrtovanje in razvoj programskih aplikacijteorija/praksa3/1
NUPNapredna uporaba podatkovnih bazteorija/praksa3/1
RAORačunalniško oblikovanjeteorija/praksa3/1
Skupaj8,515,5
Odprti del kurikuluma
IPRIzbrana poglavja iz računalništvateorija2,5
PROProgramiranjeteorija3
UMAUporabna matematikateorija11
Skupaj43.5
Skupaj št. ur na teden30.532.5
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu76
Interesne dejavnosti6432
PREDMETNIK - skrbnik komun. sistemov in skrbnik informacijskih sistemov
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina44
MATMatematika33
TUJTuji jezik44
UMEUmetnost1
ZGOZgodovina1
GEOGeografija1
SOCSociologija1
FIZFizika20.4
KEMKemija1
ŠVZŠportna vzgoja22
Skupaj1914.4
Strokovni moduli
RSARazvoj spletnih aplikacijteorija/praksa3/1,5
NSINačrtovanje sodobnega IK sistemateorija/praksa
OMTOprema za multimedijsko tehnikoteorija/praksa2,5/1,53/2
UISUpravljanje IK sistemovteorija/praksa3/1,5
UIPUpravljanje z informacijsko programsko opremoteorija/praksa3/2
Skupaj5.514.5
Odprti del kurikuluma
IPRIzbrana poglavja iz računalništvateorija2,5
PROProgramiranjeteorija3
UMAUporabna matematikateorija11
Skupaj43.5
Skupaj št. ur na teden30.532.5
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu76
Interesne dejavnosti6432

Dijak se s primerno izbiro modulov odloči za svoje ožje strokovno področje. Njegovo izbiro kaže priloga k spričevalu. Praviloma pridobi eno prilogo, lahko pa jih seveda tudi več.

Na ta način lahko postane:

 • skrbnik komunikacijskih sistemov
 • skrbnik informacijskih sistemov
 • koder algoritmov
 • izdelovalec spletnih strani

Moduli

 

Accessibility
UA-47570617-1