Elektrotehnik PTI

ProgramZaposlitevVideoPredmetnikModuli
Vpisni pogoji:
 • uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje elektrikar, računalnikar, mehatronik operater ali avtoserviser ali
 • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih ali
 • uspešno zaključil katerikoli program srednjega poklicnega izobraževanja ter ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju elektrotehnike.
Trajanje programa: 2 leti
PUD:  Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 2 tedna v prvem letniku. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.
Zaključek: poklicna matura
Izobrazba: Dijak po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi poklic elektrotehnik. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja: Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih šolah. S poklicno maturo in opravljenim 5. predmetom na splošni maturi se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe (npr. na tehniških fakultetah, Filozofski fakulteti, EPF itd.) – podrobnosti so v razpisu za vpis v tekoče študijsko leto.
 • na področju proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije (npr. elektrarne, elektroindistribucija);
 • v proizvodnji pri sestavljanju, servisiranju in vzdrževanju avtomatiziranih linij na različnih gospodarskih področjih ter pri kontroli izdelkov;
 • v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji električnih in elektronskih naprav in strojev;
 • pri oblikovanju različnih elektronskih gradiv in oblikovanju spletnih strani ter prodaji multimedijskih izdelkov (fotografija, video, animacije);
 • pri montaži in servisiranju sistemov hlajenja, gretja, prezračevanja;
 • pri montaži, vzdrževanju in programiranju na področju inteligentnih inštalacij;
 • pri izvedbi priklopov, meritev in popravil električnih strojev;
 • pri izdelavi in meritvah vseh vrst električnih inštalacij (energetske in komunikacijske).
 
PREDMETNIK - izbirni moduli s področja energetike
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina44,5
MATMatematika33
TUJTuji jezik44
UMEUmetnost1
ZGOZgodovina1
GEOGeografija1
SOCSociologija1
FIZFizika2,5
KEMKemija1
ŠVZŠportna vzgoja22,5
Skupaj16,515
Strokovni moduli
ELEElektrotehnikateorija/praksa3/2
PRNProgramirljive napraveteorija/praksa2/1
ELVElektronska vezjateorija/praksa2/1
RAPRegulacije v avtomatiziranih postrojihteorija/praksa3,5/1
NEINačrtovanje električnih inštalacijteorija/praksa3,5/1
EPRElektromotorni pogoni in regulacijeteorija/praksa3,5/1
Skupaj1115,5
Odprti del kurikuluma
EMOElektromobilnostteorija2
UMAUporabna matematikateorija11
IPEIzbrana poglavja iz elektrotehniketeorija2,5
Skupaj33,5
Skupaj št. ur na teden30.532.5
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu76
Interesne dejavnosti6432

Dijak se s primerno izbiro modulov odloči za svoje ožje strokovno področje. Njegovo izbiro kaže priloga k spričevalu. Praviloma pridobi eno prilogo, lahko pa jih seveda tudi več.

Na ta način lahko pridobi naslednje poklicne standarde:

 • sistemski elektroenergetik
 • stikalničar
 • operater avtomatiziranih postrojev
 • sistemski elektronik

Moduli 

Accessibility
UA-47570617-1