Elektrikar

Elektrikar – predstavitev izbirnih modulov

Elektrikar je 3-letni program, ki se zaključi za zaključnim izpitom. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa se vpiše v v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik ali tehnik računalništva. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo.

Dijaki 1. letnika programa elektrikar se lahko potegujejo za pridobitev štipendije za deficitarni poklic. Elektrikar je bil namreč v skladu z javnim razpisom opredeljen kot deficitarni poklic. Razpis si preberite tukaj.

ProgramZaposlitevVideoPredmetnikPredmetnikModuli
Vpisni pogoji: zaključena osnovna šola
Trajanje programa: 3 leta (180 kreditnih točk)
Strokovni moduli:   Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli. V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij

 • elektronike ali
 • energetike.
PUD:   Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov; po 3 tedne v prvem in drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno. Če si praktičnega usposabljanje pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.
Zaključek: Zaključni izpit opravlja dijak iz slovenščine in zaključnega dela.
Izobrazba: Dijak po uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobi poklic elektrikar. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje.
Možnosti nadaljnjega šolanja: Dijak se lahko vpiše v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik ali tehnik računalništva. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.
 • na področju izdelovanja, sestavljanja in opravljanja meritev na osnovnih električnih napravah;
 • na področju priklapljanja porabnikov, izvajanja zaščite, meritev in osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih inštalacijah (telefoniji, internetu ipd.) in opremi;
 • na področju izdelave inštalacij, priključevanja in vzdrževanja elementov nizkonapetostnih električnih inštalacij (gospodinjski aparati, zabavna elektronika, ipd.) in električnih strojev (transformatorji, elektromotorji ipd.);
 • na področju izdelovanja, sestavljanja in vzdrževanja sestavnih delov elektronskih naprav ter vgrajevanja senzorjev in merilnih pretvornikov;
 • pri montaži in servisiranju sistemov hlajenja, gretja, prezračevanja;
 • na področju servisiranja in priklopov gospodinjskih aparatov;
 • pri montaži inteligentnih inštalacij;
 • pri priklopih, meritvah in popravilih električnih strojev.
 
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja elektronike
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina323
MATMatematika323
TUJTuji jezik222
UMEUmetnost12
NARNaravoslovje22
DRUDružboslovje22
ŠVZŠportna vzgoja222
Skupaj151212
Strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjemteorija/praksa2/2
EEVEnosmerna električna vezjateorija/praksa3/2
TVETehnologije virov energijeteorija/praksa3/4
ELNElektrične napraveteorija/praksa2/3
UKNUporaba krmilnih napravteorija/praksa3/4
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
ELSElektronski sklopiteorija/praksa2/2
ZOPZajemanje in obdelava procesnih veličinteorija/praksa1/4
MIIMontaža inteligentnih inštalacijteorija/praksa2/5
Skupaj 161814
Odprti del kurikuluma
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija12
UMAElektrične inštalacijeteorija/praksa2/1
EMEElektrične meritveteorija/praksa1/1
PDEProjektno delopraksa2
Skupaj037
Skupaj št. ur na teden323433
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu114114684
Interesne dejavnosti646432
PREDMETNIK - izbirni moduli iz področja energetike
OznakaProgramske enoteTedensko št. ur
1.L2.L3.L
Splošnoizobraževalni predmeti
SLOSlovenščina323
MATMatematika323
TUJTuji jezik222
UMEUmetnost12
NARNaravoslovje22
DRUDružboslovje22
ŠVZŠportna vzgoja222
Skupaj151212
Strokovni moduli
ITKInformatika s tehniškim komuniciranjemteorija/praksa2/2
EEVEnosmerna električna vezjateorija/praksa2/3
TVETehnologije virov energijeteorija/praksa3/4
ELNElektrične napraveteorija/praksa2/3
UKNUporaba krmilnih napravteorija/praksa3/4
IEKIzdelava električnih in komunikacijskih inštalacijteorija/praksa2/2
DESDelovanje elektroenergetskih sistemovteorija/praksa2/3
PEMPriklopi električnih motorjevteorija/praksa1/3
MIIMontaža inteligentnih inštalacijteorija/praksa2/5
Skupaj 161814
Odprti del kurikuluma
PINPodjetništvo in načrtovanjeteorija12
UMAElektrične inštalacijeteorija/praksa2/1
EMEElektrične meritveteorija/praksa1/1
PDEProjektno delopraksa2
Skupaj037
Skupaj št. ur na teden323433
Letno št. ur
Praktično izobraževanje pri delodajalcu114114684
Interesne dejavnosti646432
Dijak se s primerno izbiro modulov odloči za svoje ožje strokovno področje. Njegovo izbiro kaže priloga k spričevalu. Praviloma pridobi eno prilogo, lahko pa tudi več. Na ta način lahko postane:

 • elektroenergetik
 • elektronik
 • monter inteligentnih inštalacij

Moduli

Zloženka – elektrikar

Accessibility
UA-47570617-1