Čeprav imamo s poukom na daljavo sedaj že nekaj izkušenj, lahko trenutna situacija za marsikoga predstavlja precejšen izziv. Želimo, da boste ob pojavu morebitnih preprek, ki se vam utegnejo pojaviti, vztrajali, da ne boste obupali in da se boste po potrebi obrnili po pomoč k osebam, ki vam lahko pomagajo (učitelji, sošolci, starši, šolske pedagoginje in drugi). V pomoč vam objavljamo tudi različna priporočila in nasvete, ki so povezani tako z vašim delom na daljavo in učenjem, kot s spoprijemanju s spremenjenim vsakdanjikom.

V primeru stiske se lahko (poleg že zgoraj naštetih oseb) obrnete tudi na različne institucije, ki delujejo zunaj okvirov šole. Kje vse lahko najdete pomoč in kako, si lahko pogledate tukaj.

Svetovalna služba

[ic_add_posts category=’delo-na-daljavo’]