Prijava za vpis

Udeleženci, ki boste na naši šoli nadaljevali izobraževanje tudi v prihodnjem šolskem letu, nam pošljite izpolnjeno in podpisano prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole, ki je objavljena naši spletni strani za redne dijake (pod obrazci). V naslovu prečrtajte besedo začetni in pripišite besedo zaključni.
Urniki bodo objavljeni najkasneje tri dni pred pričetkom pouka.
Vsi, ki se nam nameravate pridružiti v začetnem letniku, nam prav tako pošljite izpolnjeno in podpisano prijavo za vpis v začetni letnik, ki je objavljena na naši spletni strani za redne dijake (obrazci). Zraven priložite fotokopije spričeval zadnjega dosedanjega izobraževanja.