Prihod v šolo, prevzem spričeval, potrdila o vpisu

V šolo je možen vstop izključno po predhodnem dogovoru:

 1. TAJNIŠTVO

Spričevalo / obvestilo o uspehu je možno dvigniti vsak delovni dan med 8.00 in 10.00 po predhodnem dogovoru. Na elektronski naslov suzana.lukman@sers.si pošljete obvestilo o datumu in uri vašega prihoda na šolo. Prejeli boste potrditev oz. predlog drugega termina za prihod na šolo. Obvezna je uporaba maske in lastnega kemičnega svinčnika.

 1. SPLOŠNA MATURA

Tajnica splošne mature je dosegljiva na e-naslovu: natasa.hauptman@sers.si do 15. 7. 2020 in od 17. 8. 2020.

 1. POKLICNA MATURA

Tajnica poklicne mature je dosegljiva na e-naslovu: natasa.kralj@sers.si do 10. 7. 2020 in od 13. 8. 2020.

 1. ZAKLJUČNI IZPIT

Tajnica zaključnega izpita je dosegljiva na e-naslovu: suzana.rehberger@sers.si do 7. 7. in od 17. 8. 2020.

 1. KNJIŽNICA

Knjižničarka je dosegljiva na e-naslovu: anastazija.brkljacic@sers.si do 7. 7. in od 17. 8. 2020.

 1. IZREDNO IZOBRAŽEVANJE

Organizatorka izrednega izobraževanja je dosegljiva na e-naslovu: barbara.gajsek@sers.si do 7. 7. 2020 in od 17. 8. 2020.

 1. SVETOVALNA SLUŽBA

Pedagoginje so dosegljive na e-naslovih:

 • maja.krajnc@sers.si, dosegljiva do 17. 7. in od 17. 8. 2020 (tehnik računalništva)
 • lara.jug@sers.si, dosegljiva do 17. 7. in od 17. 8. 2020 (elektrikar, računalnikar, PTI)
 • iris.vinko@sers.si, dosegljiva do 17. 7. in od 17. 8. 2020 (elektrotehnik, tehniška gimnazija)
 1. ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE

Organizatorka šolske prehrane je dosegljiva na e-naslovu: lara.jug@sers.si do 17. 7. in od 17. 8. 2020.

 1. ORGANIZATOR PUD

Organizator PUD je dosegljiv na e-naslovu: dusan.kaiser@sers.si do 7. 7. in od 17. 8. 2020.

 1. RAZREDNIKI IN UČITELJI

Dosegljivi na e-naslove do 7. 7. in od 17. 8. 2020.

Potrdilo o vpisu

Vsak dijak je s spričevalom / obvestilom o uspehu prejel od razrednika tudi eno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. To potrdilo potrebujejo dijaki praviloma za študentski servis.

V skladu z navodili MIZŠ vas obveščamo, da dijaki potrdil o vpisu NE potrebujejo za:

 • subvencioniranih vozovnic (za avtobus, vlak),
 • urejanje zadev na Centrih za socialno delo (npr. štipendije, otroški dodatek),
 • urejanje zadev na ZZZS in ZPIZ,
 • štipendije, ki se urejajo v okviru Javnega sklada za štipendiranje (npr. Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice itd.).

Za navedene razloge potrdil o vpisu za prihodnje šolsko leto ne bomo izdajali. Če potrebujete potrdilo o vpisu za prihodnje šolsko leto iz drugega utemeljenega razloga (npr. urejanje otroškega dodatka v tujini, občinske štipendije), pošljite na e-naslov suzana.lukman@sers.si sporočilo, da potrebujete potrdilo o vpisu in obvezno navedite razlog. V primeru utemeljenega razloga vam bomo po e-pošti posredoval potrdilo o vpisu. Dijaki pošljete sporočilo obvezno iz šolskega (sers.si) maila.

V času med 20. 7. in 7. 8. 2020 je šola zaradi kolektivnega dopusta zaprta.