Preventivno ravnanje v zvezi z okužbami z virusi

Pri preprečevanju okužb z virusi je priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Redno umivanje rok z milom in vodo: natančnejša navodila o učinkovitem umivanjem rok so v vseh sanitarijah SERŠa
  • Ne dotikate se oči, nosu in ust
  • Upoštevate pravila higiene kašlja: kašljamo v rokav, ne v roko, ljudi ali prostor
  • V primeru vročine, kašlja, slabega počutja ostanite doma in ravnate v skladu s šolskimi pravili (starši o izostanku obvestijo razrednika, po vrnitvi v šolo prinesete opravičilo)
  • Redno zračenje zaprtih prostorov
  • Poskrbite za povečano odpornost z zdravo prehrano, gibanjem in počitkom

Z razredniki se boste o tej tematiki pogovorili na razrednih urah.

Ta okrožnica z navodili bo objavljena na spletni strani šole.

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.