Prepoved kajenja na šolskih površinah in vseh šolskih dejavnostih tudi zunaj šole

Opozarjam vas, da je kajenje na šolskih površinah, tudi zunanjih prepovedano. Tega navodila se dosledno držite, sicer bomo prisiljeni ukrepati z vzgojnimi ukrepi.

Šola za preprečevanje kajenja mladih izvaja naslednje ukrepe:

  • Objavljena Šolska pravila SERŠ na spletni strani šole, ki jih razredniki dobijo v mape za 1. šolski dan in jih morajo obvezno obravnavati
  • Opozorilni znaki na objektu šole in njegovi okolici, tudi nadstrešnicah
  • Opozorila varnostnice
  • Okrožnice ravnateljice
  • Osebna opozorila ravnateljice v okviru obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti v vseh 1. letnikih
  • Preventivna predavanja in delavnice
  • Obravnava škodljivosti kajenja v okviru zdravstvene vzgoje
  • Opozorila razrednikov o škodljivosti kajenja na razrednih urah

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.