Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobražuje in dijaku s posebnimi potrebami.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:

  • dijaku perspektivnemu športniku
  • dijaku vrhunskemu športniku,
  • dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
  • dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
  • nadarjenemu dijaki,
  • dijaku, ki prihaja iz tuje države,
  • v drugih utemeljenih primerih.

Za pridobitev pravice do prilagoditev dijaki oddajo vlogo, ki jo najdejo pod Obrazci in ji priložijo zahtevane priloge. Ravnateljica o vlogi odloči s sklepom. Če se s sklepom odloči o pridobitvi pravice do prilagoditev, šola v sodelovanju z dijakom in starši mladoletnega dijaka pripravi osebni izobraževalni načrt v katerem so opredeljene prilagoditve.