Poklicna in splošna matura – vpogled rezultatov

Spričevala in obvestila spomladanskega roka poklicne in splošne mature 2020 lahko kandidati od 10. 8. 2020 do 14. 8. 2020 prevzamejo osebno v tajništvu šole v času uradnih ur ob predhodni najavi na e-naslov suzana.lukman@sers.si. Od 17. 8. 2020 lahko spričevala prevzamejo:

  • poklicna matura: pri tajnici poklicne mature (pisarna 101) po predhodni najavi po e-pošti na: natasa.kralj@sers.si.
  • splošna matura: pri tajnici splošne mature (pisarna M7) po predhodni najavi po e-pošti na: natasa.hauptman@sers.si.

Med 20. 7 in 7. 8. 2020 je šola zaprta.

Poklicna matura ne omogoča elektronskega vpogleda rezultatov.