Vabimo vas k vpisu v naše programe s področja računalništva in elektrotehnike za odrasle.

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolskem letu 2023/2024

Srednja elektro-računalniška šola Maribor na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe:

 • PROGRAM SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA ELEKTRIKAR IN RAČUNALNIKAR,
 • PROGRAME SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI, ELEKTROTEHNIK, ELEKTROTEHNIK – PTI,
 • TEHNIŠKA GIMNAZIJA.

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2023/’24:

 • Elektrikar: 30 (program je zapolnjen)
 • Elektrotehnik: 50 (program je zapolnjen)
 • Elektrotehnik (PTI): 10
 • Računalnikar: 30 (program je zapolnjen)
 • Tehnik računalništva: 50 (program je zapolnjen)
 • Tehnik računalništva (PTI): 20
 • Tehniška gimnazija: 25 (program je zapolnjen)

 

Ponujamo vam:

1. Samostojno izobraževanje (kandidati se izobražujejo samostojno, obiskujejo konzultacije in opravljajo obveznosti z izpiti).

Samostojno izobraževanje

Postopek vpisa je naslednji:

1. Ničesar ne pošiljajte po pošti. V razpisanem terminu se prijavite k vpisu v izredno izobraževanje, v odgovoru na to prijavo pa vam bomo posredovali termin vpisa, položnico ter podatke o tem, katero dokumentacijo potrebujete ob vpisu. Število mest je za vsak program omejeno. Vpišete se lahko v programe, ki so objavljeni na spletni strani (Izredno izobraževanje – Programi). V programe PTI se lahko vpišejo kandidati, ki imajo končano ustrezno triletno šolo (npr. poklic elektrikar, računalnikar).

2. Vpisi bodo potekali pretežno v septembru.  V času vpisov ne kličite po telefonu. Pošljite e-mail ali pa pokličite med uradno uro, ko ni vpisa. Kontaktirajte samo za informacije, ki niso objavljene na spletu.

3. Vpisnina za vpis v začetni letnik je 260 evrov. V tej ceni imate poleg stroškov vpisa zagotovljeno eno opravljanje enega izpita po izbiri in pet konzultacij po izbiri. Cenik vseh storitev je objavljen na spletni strani.

4. Pri vpisu pridobite status izrednega dijaka. Skladno s 67. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) ter 34. členom Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) šolsko leto začne 1. septembra in konča 31. avgusta. Prejmete tudi potrdilo o vpisu.

 

PODATKI ZA ŠOLSKO LETO 2023/’24

Prijave v izredno izobraževanje bomo letos sprejemali izključno po elektronski pošti. Upoštevali bomo prijave, sprejete do zapolnitve razpisanih mest.

Prijave v izredno izobraževanje za začetni (1.) letnik:

Prijavite se tako, da na mail pošljete svoje ime, priimek, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta, program izobraževanja). Na vaš mail boste konec avgusta ali v septembru prejeli datum in uro vpisa, položnico ter informacije o tem, katere dokumente potrebujete ob vpisu v izredno izobraževanje.

Prijave v izredno izobraževanje za nadaljevalni (2., 3., 4.) letnik:

Prijavite se tako, da na mail pošljete svoje ime, priimek, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta, program izobraževanja). Na vaš mail boste konec avgusta ali v septembru prejeli datum in uro vpisa, položnico ter informacije o tem, katere dokumente potrebujete ob vpisu v izredno izobraževanje.

K vpisu prinesite:

 • izpolnjeno Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole (kupite v papirnici ali snamete na naši spletni strani);
 • original in fotokopijo plačane položnice;
 • originale in fotokopije spričeval dosedanjega izobraževanja (npr. spričevalo zadnjega končanega letnika, obvestilo o uspehu naslednjega nedokončanega letnika, maturitetno spričevalo z ocenami (SM, POM, ZI); v kolikor ste se doslej izobraževali v tujini, prinesite ob originalnih spričevalih še overjene prevode;
 • davčno številko;
 • EMŠO.

Če ne boste imeli vse navedene dokumentacije, vpis ne bo mogoč. Pri vpisu boste prejeli potrdila, ki jih boste potrebovali.

Vpisni pogoji so objavljeni ob predmetnikih na spletni strani šole.  Vpisujemo le do zapolnitve razpisanih mest. Če se bo v razpisanem roku prijavilo več kandidatov, kot je na voljo prostih mest, bo vpis omejen. Prednost bodo imeli tisti kandidati, ki bodo prej oddali prijavo za vpis.