Obvestilo o ukrepu zapiranja šole

V skladu z navodili šolskega ministrstva in NIJZ šolo v ponedeljek, 16. 3. 2020, zapiramo za pouk. Šola bo zaprta najmanj do vključno 29. 3. 2020. To obdobje se lahko tudi podaljša. O tem boste obveščeni na spletni strani šole.

Spremljajte sredstva javnega obveščanja, saj bomo v celoti ravnali v skladu z navodili MIZŠ in NIJZ.

Ostanite doma, držite se vseh preventivnih navodil, saj nevarnost preži pri osebnem druženju.

Zaradi okoliščin bo pouk predmetov, pri katerih bo to mogoče, potekal na daljavo. Pouk, ki bo potekal na daljavo bo enakovreden pouku v šoli, sledilo bo samo utrjevanje ter preverjanje in ocenjevanje po vrnitvi. Dijaki vsakodnevno spremljate šolsko elektronsko pošto, spletne učilnice in eAsistent in delo za šolo doma opravljate v skladu z navodili posameznih učiteljev. Učili se boste po učbenikih, delovnih zvezkih, učnih listih in dostopnih e-gradivih.

Dijaki, ki opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu, prav tako ostanete doma in sledite obvestilom na šolski elektronski pošti.

Predvidevamo prilagoditve urnikov po vrnitvi zaradi predmetov, kjer izobraževalnega procesa na daljavo ne bo mogoče izvesti.

Komunikacija bo potekala preko eAsistenta, elektronske pošte sers.si in spletnih učilnic. Vsi, ki nimate urejenega dostopa do sersevega maila (ste npr. pozabili geslo) se obvezno oglasiti pri g. Marjanu Uranjeku v petek, 13. 3., med 10.30 in 11.45, v kabinetu K2.

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.