Navodila kandidatom na spomladanskem roku splošne mature 2020

Navodila

Izjava o zdravstvenem stanju – polnoletni dijak