Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Dijaki so bili kot nadarjeni prepoznani v osnovni šoli. Ob vpisu srednji šoli posredujejo dokazilo o nadarjenosti in poročilo o delu v osnovni šoli. V srednjem izobraževanju lahko potencialno nadarjenega dijaka evidentira vsak strokovni delavec šole ali se dijak evidentira sam. Za več informacij o kriterijih evidentiranja ter postopku identifikacije se obrnite na koordinatorico dela z nadarjenimi dijaki.

Glede na potrebe in interese nadarjenega dijaka, lahko v začetku šolskega leta z nadarjenim dijakom  pripravimo individualiziran program (INDEP), v okviru katerega mu prilagodimo vzgojno-izobraževalno delo. S programom seznanimo starše, razrednika in učitelje, ki bodo z dijakom delali. Če potrebe, želje in interesi dijaka presegajo prilagoditve, navedene v individualiziranem programu, lahko dijak, skupaj z ustreznimi dokazili, poda vlogo za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti v sklopu osebnega izobraževalnega načrta.

Dijakom ponujamo različne dejavnosti, pri katerih lahko razvijajo svoje sposobnosti, potenciale ter interese in krepijo močna področja. Vzpodbujamo jih v vključitev v krožke, raziskovalno dejavnost, sodelovanja na tekmovanjih (jezikovnih, matematičnih, športnih…), šolskih prireditvah ipd. Vključitev dijaka v dejavnost je prostovoljna.