Stiki

Tajništvo poklicne mature

dr. Nataša Kralj, prof.

Uradne ure: torek, 10.15-11.00, in po elektronski pošti
Telefon: 02-234-19-30
E-mail: natasa.kralj@sers.si

ŠMK PM

Irena Srša Žnidarič, spec., predsednica
Darko Romih, univ. dipl. inž., namestnik predsednice
Vida Motaln, univ. dipl. inž., namestnik predsednice
dr. Nataša Kralj, prof., tajnica
Rudolf Weinzerl, univ. dipl. inž., namestnik tajnice
Rolando Rajšp, prof., član
Barbara Gajšek, prof., članica

Sklepi

Komisija je na svoji 1.seji v šolskem letu 2004/2005, ki je potekala dne 18. 10. 2004 sklenila, da kandidate brez statusa ocenjujejo učitelji/-ice andragoškega zbora.

Komisija je na svoji seji 23. 5. 2011 sprejela sklep o izvajanju ustnih izpitov: kandidat lahko v primeru, ko mu ni možno zagotoviti drugega izpitnega termina, opravlja na dan dva ustna izpita (1. ali 2. ali 3. predmet v kombinaciji s 4. predmetom).