Poklicna matura 2020

Koledar opravljanja poklicne mature 2020

Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2020

Predmeti:
1. Slovenščina
2. Elektrotehnika ali Računalništvo
3. Matematika ali Angleščina ali Nemščina
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor