Poklicna matura 2019

Koledar opravljanja poklicne mature

Predmetni izpitni katalogi 2019

Predmeti:
1. Slovenščina
2. Elektrotehnika ali Računalništvo
3. Matematika ali Angleščina ali Nemščina
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor