Poklicna matura 2021

Koledar opravljanja PM 2021

Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021

Predmeti:
1. Slovenščina
2. Elektrotehnika ali Računalništvo
3. Matematika ali Angleščina ali Nemščina
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor