Aktualno

SEZNANITEV KANDIDATOV Z REZULTATI POKLICNE

Neprevzeto dokumentacijo spomladanskega roka poklicne mature 2019 lahko kandidati prevzamejo osebno v tajništvu šole v času uradnih ur in od 16. 8. 2019 pri tajnici PM (pisarna 101) v času uradnih ur.

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO k poklicni maturi v jesenskem izpitnem roku 2019 (prijavnica)  je 5. julij (na šoli) oz. 6. julij 2019 (po pošti).

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka/udeleženca izobraževanja odraslih, morajo predložiti spričevalo o zaključnem letniku in potrdilo o plačilu izpitov PM (blagajna v računovodstvu šole).

JESENSKI IZPITNI ROK 2019

6. julij 2019 (sob)

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem izpitnem roku (prijavnica)

14. avgust 2019 (sre)

Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)   *1

20. avgust 2019 (tor)

Rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)

20. avgust 2019 (tor)

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM    *2

24. avgust 2019 (sob)

Slovenščina – pisni izpiti

26. avgust 2019 (pon)

Matematika – pisni izpiti

28. avgust 2019 (sre)

Angleščina/Nemščina – pisni izpiti

30. avgust 2019 (pet)

2. predmet – pisni izpiti (Računalništvo, Elektrotehnika)

24. avgust – 4. septembra 2019

Ustni izpiti in 4. predmet

9. september 2019 (pon)

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

*1         O upravičenosti razlogov za zamudo odloča ŠMK PM na podlagi pisnih dokazil.

*2         Kandidati, ki nimajo statusa dijaka/udeleženca izobraževanja odraslih, morajo predložiti spričevalo o zaključnem letniku in potrdilo o plačilu izpitov PM (blagajna v računovodstvu šole).

Neupoštevanje rokov vodi v izgubo pravice pristopa k opravljanju izpitov.