Aktualno

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM bo v torek, 7. 7. 2020, ob 9. uri v etaži C (vhod Smetanova) po sledečem razporedu:

Čas

Razred

Prostor

Razrednik

9h

4. ar (1. polovica razreda)

C4

Jadranka Golob

9h

4. br (1. polovica razreda)

C7

Milena Milanovič

9h

4. cr (1. polovica razreda)

C8

S. Majhenič Dežman

9.15

4. ar (2. polovica razreda)

C4

Jadranka Golob

9.15

4. br (2. polovica razreda)

C7

Milena Milanovič

9.15

4. cr (2. polovica razreda)

C8

S. Majhenič Dežman

9.30

4. at  (vsi)

C4

Patricia Kocbek

9. 30

4. bt (vsi)

občani (vsi)

C7

Petra Tisnikar

Barbara Gajšek

9.30

2. d

C8

Branko Potisk

9h-10h

PRIJAVA NA JESENSKI ROK

C2

Nataša Kralj

Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je 2020 je 8. julij 2020.

JESENSKI IZPITNI ROK PM 2020

8. julij 2020

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem izpitnem roku (prijavnica)

14. avgust 2020

Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)   *1

20. avgust 2020

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)

Pisni izpiti se pričnejo v ponedeljek, 24. avgusta 2020, in se končajo v ponedeljek, 31. avgusta 2020, po koledarju PM.

24. avgust 2020 SLOVENŠČINA
25. avgust 2020 MATEMATIKA
28. avgust 2020 ANGLEŠČINA/NEMŠČINA
31. avgust 2020 ELEKTROTEHNIKA/RAČUNALNIŠTVO
   
od 24. 8. do 3. 9. 2020 Ustni izpiti in 4. predmet
8. september 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
  • Abecedni razporedi po učilnicah bodo objavljeni na dan pisanja na oglasni pri vhodu v šolo in ob vhodnih vratih učilnic.
  • Razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni pri vhodu v šolo na Gosposvetski v četrtek, 20. avgusta 2020.

Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom pisnega izpita (8:30).

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil.

Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to določeno mesto.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave.

Kandidati v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur. Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljen pripomoček.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI:

SLOVENŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINAnalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični angleški slovar, slovensko-angleški slovar in angleško-slovenski slovar (v knjižni obliki)

MATEMATIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir

NEMŠČINAnalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični nemški slovar, nemško-slovenski slovar in slovensko-nemški slovar (v knjižni obliki)

ELEKTROTEHNIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, ravnilo

RAČUNALNIŠTVO – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

Dijaki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k poklicni maturi, nimajo pravice opravljati preizkusov in tudi niso razporejeni.