Aktualno

Zadnji rok za oddajo predprijav na spomladanski rok poklicne mature 2020 je 15. 11. 2019

Zadnji rok za oddajo prijav na zimski rok poklicne mature 2019 je 5. 12. 2019.

ZIMSKI IZPITNI ROK 2019

5. december 2019

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v zimskem izpitnem roku (prijavnica)

24. januar 2020

Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)   *1

30. januar 2020

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)

30. januar 2020

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM    *2

Pisni izpiti se pričnejo v ponedeljek, 3. 2. 2020, in se končajo v sredo, 5. 2. 2020 po koledarju PM.

3. 2. 2020 SLOVENŠČINA
4. 2. 2020 MATEMATIKA
4. 2. 2020 ANGLEŠČINA
5. 2. 2020 ELEKTROTEHNIKA IN RAČUNALNIŠTVO
Od 6. 2. 2020 do vključno 15. 2. 2020 Ustni izpiti in 4. predmet
4. 3. 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi

 

 

  • Abecedni razporedi po učilnicah bodo objavljeni na dan pisanja na oglasni deski pri kabinetu 101 in ob vhodnih vratih učilnic.
  • Razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski poklicne mature pri kabinetu 101 (vhod pri telovadnici) v četrtek, 22. 8. 2019.

Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita (8:40).

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil.

Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to določeno mesto.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave.

Kandidati v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur. Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljen pripomoček.

Dovoljeni pripomočki:

SLOVENŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINAnalivno pero ali kemični svinčnik, angleško-angleški slovar, slovensko-angleški slovar in angleško-slovenski slovar (v knjižni obliki)

MATEMATIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir

NEMŠČINAnalivno pero ali kemični svinčnik in slovar

Elektrotehnika – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

RAČUNALNIŠTVO – računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

Dijaki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k poklicni maturi, nimajo pravice opravljati preizkusov in tudi niso razporejeni.