Aktualno

Seznanitev kandidatov z uspehom na jesenskem roku poklicne mature bo v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 13. uri v kabinetu 101 (vhod pri telovadnici).

 

JESENSKI IZPITNI ROK 2018/2019

Pisni izpiti se pričnejo v soboto, 24. 8. 2019, in se končajo v petek, 30. 8. 2019 po koledarju PM.

24. 8. 2019 SLOVENŠČINA
26. 8. 2019 MATEMATIKA
28. 8. 2019 ANGLEŠČINA
30. 8. 2019 ELEKTROTEHNIKA IN RAČUNALNIŠTVO
Od 26. 8. 2019 do vključno 2. 9. 2019 Ustni izpiti in 4. predmet
9. 9. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi

 

 

  • Abecedni razporedi po učilnicah bodo objavljeni na dan pisanja na oglasni deski pri kabinetu 101 in ob vhodnih vratih učilnic.
  • Razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski poklicne mature pri kabinetu 101 (vhod pri telovadnici) v četrtek, 22. 8. 2019.

Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita (8:40).

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil.

Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to določeno mesto.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave.

Kandidati v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur. Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljen pripomoček.

Dovoljeni pripomočki:

SLOVENŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINAnalivno pero ali kemični svinčnik, angleško-angleški slovar, slovensko-angleški slovar in angleško-slovenski slovar (v knjižni obliki)

MATEMATIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir

NEMŠČINAnalivno pero ali kemični svinčnik in slovar

Elektrotehnika – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

RAČUNALNIŠTVO – računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

Dijaki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k poklicni maturi, nimajo pravice opravljati preizkusov in tudi niso razporejeni.