Aktualno

ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE 2020

Zadnji rok za prijavo na zimski izpitni rok PM je četrtek, 3. 12. 2020.  Pravilno izpolnjeni prijavi je potrebno priložiti potrdilo o poravnanih stroških za pristop k PM (plačilo v računovodstvu šole).

ZIMSKI IZPITNI ROK PM 2020

3. DECEMBER 2020

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem izpitnem roku (prijavnica)

22. JANUAR 2021

Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)   *1

28. JANUAR 2021

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)

Pisni izpiti se pričnejo v ponedeljek, 1. februarja 2021, in se končajo v soboto, 13. februarja 2021, po koledarju PM.

1. februar 2021 SLOVENŠČINA
2. februar 2021 MATEMATIKA/ANGLEŠČINA/NEMŠČINA
3. februar 2021 ELEKTROTEHNIKA/RAČUNALNIŠTVO
   
   
od 3. 2. do 13. 2. 2021 Ustni izpiti in 4. predmet
3. marec 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
  • Abecedni razporedi po učilnicah bodo objavljeni na dan pisanja na oglasni pri vhodu v šolo in ob vhodnih vratih učilnic.
  • Razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni pri vhodu v šolo na Gosposvetski v ponedeljek, 1. februarja 2021.

Vstop kandidatov v izpitni prostor je možen od 8:30 dalje. Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9. uri.

Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita. Če se identifikacija ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da se kandidat izpita iz neupravičenih razlogov ni udeležil.

Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to določeno mesto.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave.

Kandidati v izpitni prostor ne smejo vnašati ročnih ur. Ročne ure se od poklicne mature 2015 dalje štejejo kot nedovoljen pripomoček.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI:

SLOVENŠČINA nalivno pero ali kemični svinčnik

ANGLEŠČINAnalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični angleški slovar, slovensko-angleški slovar in angleško-slovenski slovar (v knjižni obliki)

MATEMATIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir

NEMŠČINAnalivno pero ali kemični svinčnik, enojezični nemški slovar, nemško-slovenski slovar in slovensko-nemški slovar (v knjižni obliki)

ELEKTROTEHNIKA – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja, ravnilo

RAČUNALNIŠTVO – nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja

Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k poklicni maturi, nimajo pravice opravljati preizkusov in tudi niso razporejeni.