4. predmet PM

Četrti predmet poklicne mature je izdelek oziroma storitev in zagovor. Kandidat pripravlja izdelek samostojno v šolskem letu, v katerem opravlja poklicno maturo. Izpolnjene prijavnice za potrditev naslova izdelka oddate mentorju do 31. 10. 2020. Zadnji rok za oddajo izdelka in dokumentacije mentorju je 22. 5. 2020.

Prijavnica za potrditev naslova izdelka

Predlogi-naslovov-mentorjev_PM-2020-2021

Oblika in način opravljanja izpita za četrti predmet poklicne mature

Napotki za dokumentiranje naloge četrtega predmeta

Predmetni izpitni katalog za izdelek oz. storitev in zagovor – elektrotehnika

Predmetni izpitni katalog za izdelek oz. storitev in zagovor – tehnik računalništva

Predloga dokumentacije za 4. predmet PM