2. predmet PM

Vprašanja za ustni izpit iz ELEKTROTEHNIKE.

Vprašanja za ustni izpit iz RAČUNALNIŠTVA.