"Med večjimi koraki , ki jih mora na poti v življenje napraviti mlad človek, je tudi matura.
Matura predstavlja s svojimi zahtevami pregled štiriletnega dela in vstopnico za opravljanje poklica ali za študij."

Manja Žvikart Kropivšek

učiteljica


telefon: 02 234 19 30
uradne ure: petek od 9.30 do 10.15 v kabinetu 101

Simona Kolbl

učiteljica


telefon: 02 234 19 30
uradne ure: petek od 9.30 do 10.15 v kabinetu 101

Šolska maturitetna komisija PM

Irena Srša Žnidarič, spec., predsednica
Darko Romih, univ. dipl. inž., namestnik predsednice
Vida Motaln, univ. dipl. inž., namestnik predsednice
Manja Žvikart, prof., tajnica
Simona Kolbl, namestnik tajnice
dr. Nataša Kralj, prof., član
Nina Karničnik, prof., član
 

Aktualno

Predprijava k poklicni maturi

Predprijavo oddajo dijaki, ki v šolskem letu 2022/2023 obiskujejo zaključni letnik izobraževanja in bodo spomladi 2022 prvič pristopili k poklicni maturi. Rok je 18. november v tekočem šolskem letu.

Prijava k poklicni maturi

Prijavo za spomladanski izpitni rok oddajo kandidati najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature. Prijavo za jesenski izpitni rok oddajo najkasneje naslednji dan po objavi rezultatov poklicne mature spomladanskega izpitnega roka. Prijavo za zimski izpitni rok oddajo najkasneje 60 dni pred začetkom opravljanja poklicne mature v zimskem izpitnem roku.

Odjava od poklicne mature

Odjava
Kandidat se lahko pisno odjavi od poklicne mature najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka.

Zakon o maturi določa vsebino poklicne mature, pravice in obveznosti kandidatov, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja poklicne mature.

Izpitni in maturitetni hišni red poklicne mature

Zakon o maturi

Pravilnik o poklicni maturi

Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

Kandidatom s posebnimi potrebami, ki so bili v izobraževalne programe usmerjeni z odločbo o
usmeritvi, v utemeljenih primerih (poškodbe, bolezen) pa tudi drugim kandidatom, se lahko, glede
na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, prilagodi način opravljanja mature in način
ocenjevanja znanja.
Ti kandidati morajo ob predprijavi in prijavi predložiti izpolnjen obrazec:
Vloga za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju mature

Preglednica možnih prilagoditev načina opravljanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

4. predmet

Četrti predmet poklicne mature je izdelek oziroma storitev in zagovor. Kandidat pripravlja izdelek samostojno v šolskem letu, v katerem opravlja poklicno maturo. Izpolnjene prijavnice za potrditev naslova izdelka oddate mentorju do 18. 11. 2022. Zadnji rok za oddajo izdelka in dokumentacije mentorju je 19. 5. 2023.

Prijavnica za potrditev naslova izdelka

Predlogi naslovov mentorjev PM 2022-2023

Oblika in način opravljanja izpita za četrti predmet poklicne mature 

Napotki za dokumentiranje naloge četrtega predmeta

Predmetni izpitni katalog za izdelek oz. storitev in zagovor – elektrotehnika

Predmetni izpitni katalog za izdelek oz. storitev in zagovor – tehnik računalništva

Predloga dokumentacije za 4. predmet PM

2. predmet

Vprašanja za ustni izpit iz ELEKTROTEHNIKE.

Vprašanja za ustni izpit iz RAČUNALNIŠTVA.