Poklicna matura

Aktualno

ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE 2020 Zadnji rok za prijavo na zimski izpitni rok PM je četrtek, 3. 12. 2020.  Pravilno izpolnjeni prijavi je potrebno priložiti potrdilo o poravnanih stroških za pristop k PM (plačilo v računovodstvu šole). ZIMSKI IZPITN...

Splošno

Predprijava k poklicni maturi Predprijava Predprijavo oddajo dijaki, ki v šolskem letu 2020/2021 obiskujejo zaključni letnik izobraževanja in bodo spomladi 2021 prvič pristopili k poklicni maturi. Rok je 15. november v tekočem šolskem letu. Prijava k pok...

Poklicna matura 2021

Koledar opravljanja PM 2021 Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021 Predmeti: 1. Slovenščina 2. Elektrotehnika ali Računalništvo 3. Matematika ali Angleščina ali Nemščina 4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

2. predmet PM

Vprašanja za ustni izpit iz ELEKTROTEHNIKE . Vprašanja za ustni izpit iz RAČUNALNIŠTVA .  

4. predmet PM

Četrti predmet poklicne mature je izdelek oziroma storitev in zagovor. Kandidat pripravlja izdelek samostojno v šolskem letu, v katerem opravlja poklicno maturo. Izpolnjene prijavnice za potrditev naslova izdelka oddate mentorju do 31. 10. 2020. Zadnji r...

Stiki

Tajništvo poklicne mature dr. Nataša Kralj, prof. Uradne ure: torek, 10.15-11.00, in po elektronski pošti Telefon: 02-234-19-30 E-mail: natasa.kralj@sers.si ŠMK PM Irena Srša Žnidarič, spec., predsednica Darko Romih, univ. dipl. inž., namestnik predsed...

 

Accessibility
UA-47570617-1