Poklicna matura

 

Aktualno

Zadnji rok za oddajo predprijav na spomladanski rok poklicne mature 2020 je 15. 11. 2019 Zadnji rok za oddajo prijav na zimski rok poklicne mature 2019 je 5. 12. 2019. ZIMSKI IZPITNI ROK 2019 5. december 2019 Zadnji rok za prijavo k...

Splošno

Predprijava k poklicni maturi Predprijava Predprijavo oddajo dijaki, ki v šolskem letu 2019/2020 obiskujejo zaključni letnik izobraževanja in bodo spomladi 2020 prvič pristopili k poklicni maturi. Rok je 15. november v tekočem šolskem letu. Prijava k pok...

Poklicna matura 2020

Koledar opravljanja poklicne mature 2020 Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2020 Predmeti: 1. Slovenščina 2. Elektrotehnika ali Računalništvo 3. Matematika ali Angleščina ali Nemščina 4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

4. predmet PM

Četrti predmet poklicne mature je izdelek oziroma storitev in zagovor. Kandidat pripravlja izdelek samostojno v šolskem letu, v katerem opravlja poklicno maturo. Izpolnjene prijavnice za potrditev naslova izdelka oddate mentorju do 18. 12. 2019. Prijavnica z...

Stiki

Tajništvo poklicne mature dr. Nataša Kralj Uradne ure: torek, 9.30-10.15 Telefon: 02-234-19-30 E-mail: natasa.kralj@sers.si ŠMK PM Irena Srša Žnidarič, spec., predsednica Darko Romih, univ. dipl. inž., namestnik predsednice Vida Motaln, univ. dipl. ...