Novice

Vrste izpitov

 

Popravni izpit opravljajo dijaki iz predmetov oz. programskih enot, kjer imajo ob zaključku pouka nezadostno oceno.

Dopolnilni izpit opravljajo dijaki, ki do zaključka pouka pri predmetu oz. programski enoti niso ocenjeni.

Predmetni izpit opravljajo dijaki, ki se želijo prepisati v drug izobraževalni program ali želijo izboljšati končno pozitivno oceno predmeta oz. programske enote. Izboljševanje ocene je možno enkrat v predzadnjem in zadnjem letniku pred začetkom opravljanja SM, PM ali ZI.

Prijava na izpit

Na izpite se dijaki prijavijo 7 dni pred začetkom razpisanega roka. Prijavnice pošljejo na e-naslov  ali po pošti. Dijaki pošiljajo prijavnice obvezno iz svojega šolskega e-naslova (@sers.si). Odjavijo se lahko 3 dni pred rokom.

Prijava k izpitu

Izpitni roki

 

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka.

od ponedeljka, 16. 11. do petka, 20. 11. 2020vse vrste izpitov
od ponedeljka, 1. 2. do ponedeljka,  1. 3. 2021zimski izpitni rok, vse vrste izpitov
od ponedeljka, 6. 4. do petka, 10. 4. 2021vse vrste izpitov
ponedeljek, 24. 5. do torka, 25. 5. 2021izpitni rok za dijake zaključnega letnika srednjih strokovnih programov, poklicno-tehniških programov in tehniške gimnazije za opravljanje največ enega popravnega ali enega dopolnilnega izpita zaradi pristopa k spomladanskemu roku SM ali PM
od srede, 26. 5. do srede, 2. 6. 2021vse vrste izpitov zaključnih letnikov poklicnih programov
od srede, 30. 6. do torka, 6. 7. 2021Spomladanski izpitni rok, vse vrste izpitov
od ponedeljka, 16. 8. do petka, 20. 8. 2021Jesenski izpitni rok, vse vrste izpitov
petek, 27. 8. 2021naknadni izpiti za vse tiste, ki se niso mogli udeležiti avgustovskega roka zaradi objektivnih razlogov, npr. bolezni

 

Status dijaka ali udeleženca izrednega izobraževanja

Dijak zaključnega razreda ima status dijaka do 30. 9. Od 1. 10. naprej opravlja izpite kot občan in plača vsak izpit.

Če želi ohraniti status dijaka, se mora ponovno vpisati v zaključni razred, kar je možno samo v primeru, če še ni ponavljal. Na e-naslov najkasneje do 7. 7. 2020 pošlje izpolnjeno vpisnico v višji letnik, na kateri označi, da bo letnik ponavljal. Vpisnica bo objavljena na spletni strani šole pod obrazci (https://www.sers.si/20212021dijaki/obrazci/). Praviloma ponavlja letnik v celoti.

Lahko si pridobi tudi status izrednega udeleženca izobraževanja in v izrednem izobraževanju opravi manjkajoče izpite v izpitnih rokih izobraževanja odraslih. Ti izpiti se opravljajo v petih izpitnih rokih v šolskem letu. V zvezi z izrednim izobraževanjem se oglasi pri organizatorici izrednega izobraževanja Barbari Gajšek ().

Priprave na izpite

Organizirane priprave na izpite bodo potekale od 24. 6. do 30. 6. 2020. Urnik in način izvajanja priprav bo objavljen na spletni strani šole.

Zaključni oddelki

Dijak zaključnega oddelka lahko do konca šolskega leta brezplačno opravlja3 popravne izpite, od tega največ enega v dodatnem majskem izpitnem roku in dva v spomladanskem izpitnem roku. Če ima dijak več kot 3 popravne izpite, jih opravlja v naslednjih rokih, ki bodo objavljeni. Običajno je to v oktobru, decembru… Te izpite praviloma plača v okviru izobraževanja odraslih.

Če ima dijak poleg zaključenih treh nezadostnih ocen (popravni izpiti) še neocenjene predmete (dopolnilni izpiti), mora opraviti najprej dopolnilne izpite. V spomladanskem roku lahko dijak opravlja skupaj največ 2 izpita, v jesenskem največ 3 izpite.

Nezaključni oddelki

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjeniz največ treh predmetov ali modulov, ima pravico opravljati popravne izpite (73. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 39. člen Zakona o gimnazijah). Dijak, ki ima več kot 3 negativne ocene ima pravico ponavljati letnik razen v primeru, če je to pravico že izkoristil.

Dijak lahko v spomladanskem roku opravlja največ 2 izpita(vse vrste izpitov), v jesenskem pa največ 3 izpite. Dijak, ki ima poleg treh nezadostnih ocen (popravni izpiti) še neocenjene predmete (dopolnilni izpiti), mora opraviti najprej dopolnilne izpite.

Če je dijak neuspešen pri dopolnilnemu izpitu v spomladanskem izpitnem roku dobi za neocenjen predmet nezadostno (oceno 1). V naslednjem roku opravlja iz tega predmeta popravni izpit. Dijak, ki ima po končanem spomladanskem izpitnem roku več kot 3 negativne ocene, ne sme pristopiti k jesenskemu izpitnemu roku. Tak dijak ponavlja letnik, če te pravice še ni izkoristil.

Vloge, ki v tajništvo šole ne bodo prispele do torka, 7. 7. 2020, do 10.00, bomo obravnavali po jesenskem izpitnem roku meseca avgusta.