Matura in izpiti

Splošna matura

Govorilne ure za maturo: Za informacije sem vam na razpolaga po el. pošti. e-naslov: natasa.hauptman@sers.si MATURITETNI KOLEDAR 2021 Prilagoditve-SM-2021 Obrazci za prijavo: Prijava_k_splosni_maturi-1 Prijava_k_izpitu_splosne_mature (1) (1) ...

Aktualno

ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE 2020 Zadnji rok za prijavo na zimski izpitni rok PM je četrtek, 3. 12. 2020.  Pravilno izpolnjeni prijavi je potrebno priložiti potrdilo o poravnanih stroških za pristop k PM (plačilo v računovodstvu šole). ZIMSKI IZPITN...

Splošno

Predprijava k poklicni maturi Predprijava Predprijavo oddajo dijaki, ki v šolskem letu 2020/2021 obiskujejo zaključni letnik izobraževanja in bodo spomladi 2021 prvič pristopili k poklicni maturi. Rok je 15. november v tekočem šolskem letu. Prijava k pok...

Poklicna matura 2021

Koledar opravljanja PM 2021 Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021 Predmeti: 1. Slovenščina 2. Elektrotehnika ali Računalništvo 3. Matematika ali Angleščina ali Nemščina 4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

2. predmet PM

Vprašanja za ustni izpit iz ELEKTROTEHNIKE . Vprašanja za ustni izpit iz RAČUNALNIŠTVA .  

4. predmet PM

Četrti predmet poklicne mature je izdelek oziroma storitev in zagovor. Kandidat pripravlja izdelek samostojno v šolskem letu, v katerem opravlja poklicno maturo. Izpolnjene prijavnice za potrditev naslova izdelka oddate mentorju do 31. 10. 2020. Zadnji r...

Stiki

Tajništvo poklicne mature dr. Nataša Kralj, prof. Uradne ure: torek, 10.15-11.00, in po elektronski pošti Telefon: 02-234-19-30 E-mail: natasa.kralj@sers.si ŠMK PM Irena Srša Žnidarič, spec., predsednica Darko Romih, univ. dipl. inž., namestnik predsed...

Zaključni izpit

Priporočila pred izvajanjem zaključnega izpita  Ministrstvo za šolstvo, vzgojo in šport je pripravilo priporočila pred izvajanjem zaključnega izpita za 2. predmet Izdelek oziroma storitev in zagovor. Priporočila_Zaključni izpit-1 . ŠOLSKO LETO 2020...

Izpiti

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka. od ponedeljka, 16. 11. do petka, 20. 11. 2020...
 

Accessibility
UA-47570617-1