Mariborski dnevi zdravja

Zdravniško društvo Maribor in Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor v mesecu oktobru organizirata 2. mariborske dneve zdravja s sejmom medicinske opreme.

Letošnja tema = Zdravje – gibanje – voda

Sejem medicinske opreme bo potekal 10. in 11. oktobra 2019, v športni dvorani Lukna, Mladinska ulica 26, v Mariboru.

Sejem je odprtega tipa, namenjen bo stroki, širši javnosti, šolarjem, dijakom in študentom. Na sejmu bodo potekala tudi organizirana strokovna predavanja strokovnjakov iz različnih področij zdravstva, kot tudi s strani ponudnikov medicinsko tehnične opreme.

Sejma se bodo udeležili naslednji oddelki v spremstvu navedenih učiteljev:

Četrtek 10. oktobra:

  • 3.ag od 10.20 do 11.55 ( B. Potisk, M. Čokl); po ogledu nadaljujete s poukom
  • 2.ag od 12.50 do 14.35 (J. Golob, B. Rotman); po ogledu pojdite domov
  • 1.dr od 10.20 do 11.55 (M. Šarman Šumandl, Z. Kladnik); po ogledu nadaljujete s poukom
  • 1.bt od 12.00 do 13.35 (D. Visočnik, D. Kaiser); po ogledu pojdite domov

Petek 11. oktobra:

  • 1.ar od 8.40 do 10.15 (J. Ipavic, B. Kozel); po ogledu nadaljujete s poukom
  • 1.at od 8.40 do 10.15 (D. Rutar, D. Kaiser); po ogledu nadaljujete s poukom
  • 1.br od 12.00 do 13.35 (J. Ipavic, N. Petelin); po ogledu pojdite domov
  • 1.cr od 12.00 do 13.35 (D. Visočnik, Ž. Jesenovec); po ogledu pojdite domov

Dijaki in spremljevalci se ob napovedani uri zberete na ploščadi na Gosposvetski 9 nato se napotite proti dvorani Lukna, kjer si ogledate sejem. Po ogledu se dijaki odpravijo k pouku oziroma domov, kot je navedeno pri posameznem oddelku.

Pripravil: Zdravko Papić                                                                                          

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.