Izpitni rok – avgust 2019

Z izpiti bomo pričeli v petek 16. 8. ob 9.00. Izjemoma sta v petek poleg matematike dodana tudi izpitna termina za dva dijaka iz zaključnega letnika. Če želita pristopiti k maturi v jesenskem izpitnem roku, ga morata izkoristiti, sicer pa lahko prideta na izpit v drugem terminu. Podrobnosti so razvidne na povezavi: https://www.sers.si/wp-content/uploads/2019/08/Izpiti-2019-08.pdf in poimenskem seznamu, ki je objavljen v šoli na oglasnih deskah pred zbornicama.