Izjava pred vstopom v šolo

Dijaki zaključnih letnikov, ki boste v ponedeljek, 18. 5. 2020, pričeli z pouka, boste morali prvi dan prihoda v šolo pred vstopom v šolo dežurnemu učitelju v avli izročiti izpolnjeno in podpisano Izjavo pred vstopom v šolo.

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo