Interesne dejavnosti za 1. letnike SSI

V ponedeljek, 28. 9. 2020, se bodo pričela izvajati predavanja v okviru ID iz zdravstvene vzgoje. Predavanje bo izpeljano s pomočjo strokovnega kadra iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca.

Zdravstvena vzgoja se bo izvajala za oddelke: 1.ar, 1.br, 1.cr, 1.dr, 1.at, 1.bt.

Termini izvajanja:

Dijaki 1. ar (C2), 1. br (E2), 1. cr (C8)
28. 09. 2020 od 13.40 do 15.15
12. 10. 2020 od 13.40 do 15.15
02. 11. 2020 od 13.40 do 15.15
16. 11. 2020 od 13.40 do 15.15


Dijaki 1. dr (E8), 1. at (N1), 1.bt (L11)
05. 10. 2020 od 13.40 do 15.15
19. 10. 2020 od 13.40 do 15.15
09. 11. 2020 od 13.40 do 15.15
23. 11. 2020 od 13.40 do 15.15


Predavanja so obvezna za vse dijake, ure se prištejejo opravljenim uram ID.

V mesecu decembru oz. takoj ko bo mogoče, bo izpeljano še predavanje s praktično izvedbo iz prve pomoči.

Pripravil: Aktiv ŠVZ