null

Informativni dan 2022

V letošnjem letu bosta informativna dneva potekala na daljavo preko videokonference ZOOM.

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Z vpisom v največjo poklicno in strokovno šolo ter tehniško gimnazijo v Podravju boste izbrali varno in kvalitetno prihodnost. Odločili se boste za eno izmed dveh zanimivih in perspektivnih področij, elektrotehniko ali računalništvo. Na vsakem od njiju se lahko izobražujete v triletnem poklicnem programu (elektrikar in računalnikar), štiriletnem strokovnem programu (elektrotehnik in tehnik računalništva) ali v programu tehniške gimnazije. Predmetnik v strokovnih in poklicnih programih smo dopolnili z zanimivimi vsebinami, kot so multimedija, podjetništvo, inteligentne inštalacije, mobilne aplikacije, obnovljivi viri energije in robotika.

Kontakti

V kolikor želite še dodatne informacije, se lahko obrnete na svetovalne delavke:

Marina Kaučič,
za program tehnik računalništva
, 02 234 19 12

Iris Vinko,
za programa elektrotehnik in tehniška gimnazija
, 02 234 19 29

Lara Jug,
za programe elektrikar, računalnikar, PTI programa
, 02 234 19 31

Programi

4-letni program, nadaljevanje šolanja na vseh univerzah.
4-letni program, nadaljevanje šolanja na višjih in visokih šolah.
4-letni program, nadaljevanje šolanja na višjih in visokih šolah.
3-letni program, nadaljevanje šolanja v programu poklicno tehniškega izobraževanja.
3-letni program, nadaljevanje šolanja v programu poklicno tehniškega izobraževanja.

Število mest za vpis

Program
Število predvidenih mest (2022/2023)
Omejitve – vpis v 2021/2022
Omejitve - vpis v 2020/21
Tehniška gimnazija
28 (1 oddelek)
Brez omejitve
Brez omejitve
Tehnik računalništva
112 (4 oddelki)
1. krog: 123 točk, 2. krog: 118 točk
1. krog: 132 točk, 2. krog: 128 točk
Elektrotehnik
56 (2 oddelka)
Brez omejitve
Brez omejitve
Računalnikar
26 (1 oddelek)
1. krog: 108 točk, 2. krog: 116 točk
1. krog: 115 točk, 2. krog: 118 točk
Elektrikar
26 (1 oddelek)
Brez omejitve
1 krog: 98 točk, 2. krog:103

Datumi vpisnega postopka

Datumi vpisnega postopka 2022/2023
do 4. 4. 2022prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ
8. 4. 2022 do 16.00javna objava številčnega stanja prijav na spletni strani MIZŠ
25. 4. 2022rok za morebiten prenos prijav na drugo šolo ali v drug program
27. 5. 2022obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa pisno po pošti
do 16. 6. 2022objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka
med 16. 6. in 21. 6. 2022vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka skladno z navodili, ki jih poste prejeli po pošti
30. 6. 2022 do 9. ureizvedba morebitnega 2. kroga izbirnega postopka (v primeru omejitve vpisa)

Izberite med dvema perspektivnima področjema

Računalništvo

Elektrotehnika

Bivši dijaki - naše zvezde

Šolske publikacije

Vse pomembne informacije o organizaciji in delu v SERŠ.

Šolski časopis, ki odstira utrip dijakov in profesorjev v SERŠ.

Video izjave dijakov

Krožki

Dijaki se lahko vključijo v 34 krožkov z računalniškega in elektrotehniškega področja, športne krožke in krožke splošnoizobraževalnih področij.

Robotika

Naši dijaki se vsako leto uspešno udeležijo svetovnih tekmovanj v robotiki, kjer so dosegli tudi največji uspeh v zgodovini SERŠ-a – 1. mesto na svetovnem tekmovanju iz robotike. V preteklih letih so se udeležili tekmovanj v Turčiji, Mehiki, Braziliji, na Kitajskem, v Nemčiji, na Japonskem, v Kanadi, Avstraliji in na Nizozemskem.

Državna tekmovanja

Dijaki SERŠ-a dosegajo najvišja mesta na državnih tekmovanjih iz stroke (npr. 2. mesto na srečanju Mladi za napredek Maribora), matematike, angleščine in slovenščine ter na športnih tekmovanjih.

SERŠ foto utrinki

Podjetništvo

Poslovno žilico razvijajo v okviru predmeta podjetništvo, kjer izdelajo svoje podjetniške načrte, s katerimi uspešno sodelujejo na tekmovanjih in natečajih, nekateri pa odprejo svoje podjetje že med šolanjem.

Multimedija

Z multimedijo se dijaki srečajo že v 1. letniku, ko prejmejo brezplačno licenco vodilnega orodja v kreativni industriji Adobe Creative Cloud.

Glasbeniki vadijo v šolskem glasbenem studiu, za snemanje imajo na razpolago sodobno opremljen snemalni studio.

V šolski telovadnici pripravljamo različne prireditve, na katerih dijaki pod vodstvom mentorjev prevzamejo ozvočenje, projekcijo, video prenos v živo, svetlobno tehniko, izvedbo glasbenih točk in vodenje.

 

Mednarodno sodelovanje

V okviru projekta Erasmus+ sodelujemo z Nemčijo, Portugalsko, Italijo, Latvijo, Švedsko, Dansko in Grčijo. Dijaki so imeli priložnost opravljanja tritedenskega PUD-a na Portugalskem, v Italiji in Nemčiji. V prostem času so spoznavali utrip posameznih držav, obiskali zabaviščne parke, se kopali v njihovih morjih in jedli njihove specialitete. Dijaki tehniške gimnazije so na enotedenskih izmenjavah spoznali pomen krožnega gospodarstva in načrtovali start up podjetja.

Ekskurzije

V okviru OIV in ID se dijaki udeležijo različnih ekskurzij, dijaki tehniške gimnazije pa vsako leto s sošolci preživijo športni vikend v enem od predelov Slovenije.

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Kje se nahaja šola?

Šola se nahaja na dveh lokacijah, in sicer v zgradbi na naslovu Smetanova 6 ter zgradbi na naslovu Gosposvetska 9.

2. Kje poteka pouk športne vzgoje?

Pouk športne vzgoje poteka v šolski telovadnici, šolskem fitnesu, športni dvorani Lukna, kopališču Pristan ter na zunanjem igrišču Ljudski vrt.

3. Kdaj poteka pouk?

Pouk poteka v dopoldanskem času.

4. Kako dolgi so odmori?

Odmori med posameznimi urami trajajo 5 minut. Glavni odmor za malico traja 50 minut.

5. Ali je dijakom na voljo topla malica?

Dijaki lahko v šolski kuhinji dnevno izbirajo med šestimi različnimi meniji: toplim mesnim ali vegetarijanskim menijem, hladnim mesnim ali vegetarijanskim menijem in stalnim toplim ali hladnim menijem.

6. Imam subvencijo za šolsko prehrano. Jo lahko koristim?

Dijaki, ki so glede na družinski dohodek upravičeni do 100 %, 70 % ali 40 % cene malice, lahko subvencijo koristijo v šolski kuhinji.

7. Se lahko vključim v kakšne krožke?

V letošnjem šolskem letu se lahko dijaki vključijo v 34 krožkov. Mentorji letno prilagajajo krožke aktualnim vsebinam in željam dijakov.

8. Lahko sodelujem na šolskih tekmovanjih?

Šola spodbuja dijake k udeležbi na tekmovanjih z različnih področij: splošno izobraževalnih (npr.: matematika, slovenščina, angleščina), športnih (npr.: nogomet, smučanje, odbojka, badminton, športno streljanje, košarka ipd.) in strokovnih tekmovanjih (npr.: robotika na svetovnem nivoju, e-Bike, tekmovanja s področja računalništva in multimedije). Vsako leto dijaki zelo uspešno sodelujejo tudi na srečanju Mladi za napredek Maribora.

9. Ali šola sodeluje v projektih?

Šola se redno prijavlja za sodelovanje v mednarodnih projektih v okviru Erasmus+. V preteklih letih so dijaki lahko opravljali PUD v Italiji, Nemčiji in na Portugalskem, dijaki gimnazije pa trenutno sodelujejo v mednarodnem projektu z Italijo, Portugalsko in Latvijo.

10. Si lahko v šoli izposodim knjige iz učbeniškega sklada ter druga knjižna gradiva?

Šola ima lastno knjižnico, kjer si lahko dijaki izposodijo knjige iz učbeniškega sklada in druga knjižna gradiva. Na voljo je tudi čitalnica s prostim dostopom do 10 računalnikov.

11. Kateri tuji jezik se na šoli izvaja?

Prvi tuji jezik v tehniški gimnaziji je angleščina, drugi tuji jezik je nemščina. V strokovnih in poklicih programih imajo dijaki en tuji jezik, praviloma je to angleščina.

12. Kako je s programsko opremo za dijake SERŠ-a?

Dijaki SERŠ-a imajo na razpolago za domačo in šolsko rabo programsko opremo Microsoft Office 365 A3 z namiznimi in spletnimi aplikacijami ter storitvami in Adobe Creative Cloud z vsemi aplikacijami. Na portalu Azure si lahko dijaki brezplačno snamejo še veliko ostale programske opreme, kot so Microsoft operacijski sistemi za osebne računalnike in strežnike, razna programerska orodja ipd.

13. Kakšne možnosti nadaljnjega šolanja imam po zaključenem 3-letnem programu?

Dijak z uspešno zaključenim 3-letnim poklicnim programom elektrikar ali računalnikar lahko šolanje nadaljuje v programih PTI (3 + 2) za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in sicer na SERŠ-u v programu elektrotehnik ali tehnik računalništva.

14. Ali se po uspešno zaključenem 4-letnem strokovnem programu lahko vpišem na fakulteto?

Da, po zaključenem 4-letnem strokovnem programu in opravljeni poklicni maturi se dijak lahko vpiše v višje- in visokošolske programe; z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne programe.

15. Kam se lahko vpišem po zaključeni tehniški gimnaziji?

Dijak se po uspešno zaključeni tehniški gimnaziji in opravljeni  splošni maturi lahko vpiše v katerikoli univerzitetni in visokošolski program ter višjo šolo.

16. Kaj pomeni deficitarni poklic?

Deficitarni poklic je poklic, za katerega na trgu dela primanjkuje kadra, usposobljenega za določeno delo. Eden izmed teh je poklic elektrikar, katerega izobraževalni program izvajamo na SERŠ-u. Dijaki, ki se vpišejo v 1. letnik programa elektrikar, lahko pridobijo štipendijo za deficitarne poklice, ki znaša približno 100 evrov mesečno.

17. Kako poteka pouk prakse?

Praktični pouk v šoli se odvija v učilnicah praktičnega pouka. Sem spadajo računalniške učilnice in učilnice, prilagojene za učenje določenih poglavij elektro stroke.

18. Katere statuse šola omogoča dijakom?

Izobraževanje prilagajamo dijakom športnikom, kulturnikom, tekmovalcem na mednarodnih tekmovanjih in dijakom, ki se vzporedno izobražujejo. Našim dijakom ponujamo tudi status raziskovalca in demonstratorja.

19. V osnovi šoli sem imel status nadarjenega učenca. Ali ga lahko imam tudi v srednji šoli?

Da. Učenci, ki to želijo, ob vpisu predložijo potrdilo o nadarjenosti iz osnovne šole.

20. Kako se tehniška gimnazija razlikuje od programov drugih gimnazij?

Tehniška gimnazija združuje splošna in strokovna znanja. Po zaključenem 1. letniku si dijaki izberejo sklop izbirnih predmetov v smeri računalništva ali elektrotehnike. Izbrane strokovne predmete imajo dijaki do četrtega letnika, imajo pa npr. v primerjavi z dijaki splošnih gimnazij manj ur biologije, kemije, geografije in zgodovine. Poleg teorije sta v urniku še po dve uri vaj tedensko z izbranega področja. Obiskovanje naše gimnazije pa jim omogoči tudi obiskovanje krožkov in uporabo sodobne opreme s strokovnih področij računalništva in elektrotehnike.

21. Kaj je praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD)?

Dijaki med izobraževanjem v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih programih opravijo del izobraževanja pri delodajalcu v dejanskih okoliščinah ustrezne stroke.

22. Kako dolgo poteka PUD?

Za dijake programov elektrikar in računalnikar poteka PUD 24 tednov, za dijake programa elektrotehnik 8 tednov in za dijake programa tehnik računalništva 4 tedne.

23. Imate izkušnje z delom z dijaki s posebnimi potrebami?

Na šoli se šolajo številni dijaki z odločbo dijaka s posebnimi potrebami. Dijakom omogočamo prilagoditve glede na njihove odločbe, najpogosteje gre za prilagoditve pri ocenjevanju, npr.: napovedano ocenjevanje, podaljšan čas ocenjevanja, neupoštevanje napak, ki izhajajo iz primanjkljaja, prilagojeno gradivo, možnost uporabe lastnega računalnika. Dijaki poklicnih (3-letnih) programov imajo v odločbi pogosto dodeljeno tudi učno pomoč, ki si jo izberejo sami glede na potrebe pri posameznih predmetih in jo lahko med šolskim letom zamenjajo. Za srednjo šolo potrebujejo dijaki novo odločbo. Ker postopek pridobitve odločbe traja praviloma 6 mesecev ali več, svetujemo, da si jo pričnejo učenci oz. njihovi starši urejati takoj, ko so prepričani, na katero srednjo šolo se želijo vpisati.