Šolsko leto 2011/12

Arhiv-test

[smart_archives]

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost naših dijakinj in dijakov je ena izmed značilnosti naše šole. Marsikdo ob imenu SERŠ pomisli na raziskovalce in obratno. Seveda se s tem tudi sami radi pohvalimo. V preteklih letih je SERŠ kot šola osvajal 2. ali 3. mesto v Mari...

Dijaki s posebnimi potrebami

Individualizirani programi za šolsko leto 2018/19 se bodo sestavili v prvih treh tednih septembra za vse dijake, ki imajo veljavno odločbo otroka s posebnimi potrebami. Starši bodo domov prejeli pisno vabilo. Do sestave novega IPja se za dijake višjih let...

Erasmus+

Šolsko leto 2016/17 Vicenza (15. 10. 2016 do 4. 11. 2016) Vicenza po enem tednu - v pralnico. Dijaki so zbrali svoje "umazano" perilo in ga odnesli v pralnico, nedaleč od hotela (5 min peš). Napolnili smo 4 pralne stroje, vsak po 8,5 kg in vsak za...

Kontakti

SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR Smetanova ulica 62000 Maribor Telefonska številka: 02 234 19 10Telefonska številka zbornice  na Smetanovi 6: 02 234 19 32Telefonska številka zbornice na Gosposvetski 9: 02 234 19 27DŠ: 58751009TRR: SI56 ...

Nadarjeni dijaki

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej pril...

Piškotki

Piškotek je majhna datoteka, ki se ob obisku spletne strani shrani na računalniku. Piškotki vsebujejo različne informacije in sami po sebi niso škodljivi. Ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode. Uporabljajo se za različne namene, ...

Poklicna orientacija

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva - 29. 11. 2018

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo: DATAINFO.SI, d.o.o. Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor spletna stran: www.datainfo.si e-pošta: dpo@dat...

Pravice do prilagoditev

Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobražuje in dijaku s posebnimi potrebami. Šola lahko prilagodi šolske obveznosti: dijaku perspektivnemu športniku dijaku vrhunskemu športniku, dijaku, ki se pripravlja na mednar...

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme...

Izbirne vsebine

Interesne dejavnosti (ID) so sestavni del strokovnih in poklicnih programov, obvezne izbirne vsebine (OIV) pa gimnazijskega programa. V zasnovi OIV in ID so ohranjene pozitivne izkušnje tako imenovanih dejavnosti kot kvalitetno dopolnilo teoretičnemu p...
Računalnikar

Računalnikar

Računalnikar je 3-letni program, ki se zaključi za zaključnim izpitom. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa se vpiše v v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer tehnik računalništva ali elektrotehnik. Program PTI se zaključi s poklicno m...
Elektrikar

Elektrikar

Elektrikar je 3-letni program, ki se zaključi za zaključnim izpitom. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa se vpiše v v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik ali tehnik računalništva. Program PTI se zaključi s poklicno ...
Elektrotehnik

Elektrotehnik

Elektrotehnik je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne program...
Tehnik računalništva

Tehnik računalništva

Tehnik računalništva je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe....

Tehnik računalništva PTI

Program je namenjen dijakom, ki zaključijo srednji poklicni program računalnikar, elektrikar ter druge programe opredeljene v Razpisu. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo. Lahko se zaposli ali ...

Praktični pouk

Po trenutno veljavni zakonodaji sta nosilec poklicnega in strokovnega izobraževanja podjetje in šola, ki skupaj izvajata izobraževalni program. Sestavni del vsakega izobraževalnega programa je tudi praktično izobraževanje. Praktično izobraževanje se deli...
Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija združuje splošna in strokovna znanja. Po končanem prvem letniku si dijaki izberejo sklop izbirnih predmetov v smeri računalništva ali elektrotehnike. S tem imajo naši dijaki možnost, da že v srednji šoli podrobneje spoznajo s...

Govorilne ure

TEDENSKE GOVORILNE URE Učitelji imajo tedenske govorilne ure v zbornicah na Smetanovi ali Gosposvetski, razen če v razporedu piše drugače. Razpored govorilnih ur od 16. 9. 2019 RODITELJSKI SESTANKI Prvi roditeljski sestanek za starše 1. letnikov bo v...

Info javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Letni delovni načrt 2018/19 Poročilo SERŠ 2017/18 Poročilo komisije za kakovost 2017/18 Poročilo za 2017/18 in letni delovni načrt za 2018/19 za izobraževanje odraslih Energetska sanacija SERŠ

Knjižnica

  Knjižnica je odprta vsak dan med 7.00 in 9.30  ter med 10.00 in 14.00 . Šolska knjižnica SERŠ ima svoje prostore v šolski zgradbi na Gosposvetski 9. V sestavi knjižnice je čitalnica s 30 sedeži in prostor za prosti dostop dijakov do...

Načrti ocenjevanja

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik MINIMALNI STANDARDI ZNANJA Tehniška gimnazija Programi srednjega poklicnega izobraževanja (elektrikar, računalnikar) Programi srednjega strokovnega izobraževanja (tehnik računalništva, elektrotehnik) P...

O šoli

SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR Smetanova ulica 6 2000 Maribor Telefonska številka: 02 234 19 10 Telefonska številka zbornice  na Smetanovi 6: 02 234 19 32 Telefonska številka zbornice na Gosposvetski 9: 02 234 19 27 Faks: 02 23...
Ravnateljica

Ravnateljica

Irena Srša Žnidarič, spec. Telefonska številka: 02 234 19 14 Končane šole: univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani specializacija, Visoka šola za management v Kopru
Pomočnik ravnateljice

Pomočnik ravnateljice

Darko Romih, univ. dipl. inž. Telefonska številka: 02 234 19 19

Svet zavoda

Zapisniki: Zapisnik 20. 12. 2017 Zapisnik 27. 9. 2017 Zapisnik 6. 9. 2017 Zapisnik 28. 2. 2017 Zapisnik, 22. 9. 2016 Zapisnik 5. 10. 2015 Zapisnik 1. 2. 2016

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev smo oblikovali svet staršev.Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.Prvi sklic sveta staršev opravi ravna...

Zaposleni

  Kontakti zaposlenih     Družboslovje Zdravko Papić Marija Bitenc Branka Rotman Ljudmila P. Bruderman Jovita Kancler Nastja Strnad Umetnost in multimedija mag. Domen Rupnik ...

Pravila, organizacija

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah Šolska pravila SERŠ - predlog za šolsko leto 2019/20 Šolska pravila ocenjevanja SERŠ Organizacija dela v šoli Dežurstvo učiteljev in dijakov Šolska p...

Publikacije

Šolski bilten SERŠ Bilten 2018/19 Bilten SERŠ 2017/18 Bilten SERŠ 2016/17 Bilten SERŠ 2015/16 Bilten SERŠ 2014/15 Bilten SERŠ 2013/14 Bilten SERŠ 2012/13 Bilten SERŠ 2011/12 Bilten tehniške gimnazije Bilten tehniške gimnazije 2015/16 Bilten te...

Šolski koledar

OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE Začetek pouka ponedeljek, 3. september 2018 NEZAKLJUČNI ODDELKI Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja torek, 15. 1. 2019 Konferenca torek, 15. 1. 2019, ob 14.00 Delitev ob...

Svetovalna služba

Dijakom in staršem svetujejo , tel. št. 02/234 19 12, pisarna na Smetanovi 6, za program tehnik računalništva  in , 02/234 19 29, pisarna na Gosposvetski 9, za programa elektrotehnik in tehniška gimnazija , tel. št. 02/234 19 31, pisarna na Gosp...

Učbeniški sklad

Izbor učbeniških kompletov v učbeniškem skladu, nabava in izposoja potekajo po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, ki ga je izdalo šolsko ministrstvo. Učbeniški komplet določi skrbnica učbeniškega sklada skupaj z učitelji posameznih predmetnih a...

Vpis

Vpis osnovnošolcev v SERŠ Vpis v poklicno-tehniške programe Vpis na visokošolske zavode

Za medije

Logotip SERŠ Maribor Vektorska oblika (PDF, CMYK) SERŠ logotip SERŠ logotip s sloganom SERŠ logotip centralna poravnava SERŠ logotip centralna poravnava s sloganom Bitna oblika (JPG, CMYK) Logotip SERŠ Bitna oblika (JPG, RGB) ...

Šolski sklad

Srednja elektro-računalniška šola Maribor je usmerjena v razvijanje ustvarjalnosti in individualnih sposobnosti dijakov. Takšna usmeritev pa zahteva boljše materialne pogoje, kot jih zagotavlja država. Dodatna finančna sredstva zbiramo tudi s prostov...

Spletno svetovanje

Spletna svetovalnica vam pomaga pri iskanju odgovorov na različna vprašanja s področja samopodobe, telesnega in duševnega zdravja, medsebojnih odnosov,  reševanja različnih problemov. Svetujejo vam priznani zdravniki, psihologi in drugi strokovnjaki. Mimo ...

Štipendije

Dva razpisa za štipendiranje MO Maribor Štipendija za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/20 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) predvideva naslednje vrste štipendij: Državne štipendije Zoisove štipendije za deficitarne poklice – v pret...

Vpis v poklicno-tehniško izobraževanje

SPLOŠNO Poklicno-tehniški program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo. VPISNI POGOJI Pogoj za vpis v poklicno-tehniške programe je zaključen ustrezni poklicni program vključno z uspešno opravljenim zaključnim izpitom ustrezne smeri. ...

Vpis v PTI program

SPLOŠNO Poklicno-tehniški program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo. VPISNI POGOJI Pogoj za vpis v poklicno-tehniške programe je zaključen poklicni program vključno z uspešno opravljenim zaključnim izpitom ustrezne smeri. Računal...

Vpis

Razpisana mesta in število prijavljenih za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2019/20 Komentarji MIZŠ je podalo soglasje k povečanju obsega na 52 razpisanih mest za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2019/20 za program ELEKTRIKAR. MIZŠ je podalo sogla...

Naravoslovni dnevi

Osnovnim šolam ponujamo brezplačno možnost izvedbe naravoslovnega dneva v prostorih SERŠ-a. Naravoslovni dan poteka v naših delavnicah in specializiranih učilnicah pod vodstvom naših učiteljev in dijakov. Ponujamo vam naslednje vsebine: e...

Na osnovnih šolah

Poklicno orientacijo za osnovnošolce predstavljamo tudi na osnovnih šolah. Vsako leto se predstavimo okoli 50-tim osnovnim šolam v Podravju. Na povabilo osnovnih šol se predstavimo na razrednih urah, tržnicah poklicev, roditeljskih sestankih ali drug...

ROBOsled

SERŠ vsako leto organizira tekmovanje za osnovnošolce ROBOsled, ki je del robotskega državnega tekmovanja ROBObum. Učenci vsako leto tekmujejo s hitrimi in izvirno oblikovanimi robotki, ki poskušajo v najkrajšem možnem časi prevoziti po črni črti od s...

Delavnice

Za osnovnošolce pripravljamo delavnice s področja elektrotehnike, robotike, računalništva in multimedije. Delavnice vodijo dijaki naše šole ob mentorstvu izkušenih učiteljev. Vsak prijavljen učenec delavnico zaključi z izdelkom. Delavnice potekajo tri dni m...

Zaposlitev

  S prihodnjim šolskim letom 2019/2020 zaposlimo: 1. Dva učitelja teorije in prakse iz področja računalništva.2. Enega učitelja za področje elektrotehnike. Zaposlitev za polni delovni čas in določen čas 1 leta.  Potrebna izobrazba visokošo...

Splošna matura

Govorilne ure za maturo: Vsak ponedeljek od 10.15 do 11.00  v kabinetu M7 na Gospsovetski 9. telefon 02 234 19 33; e-naslov: natasa.hauptman@sers.si V času počitnic med 15.7. in 15. 8. 2019 ni govorilnih ur. MATURITETNI KOLEDAR 2019 dvig maturitetnih sp...

Aktualno

Seznanitev kandidatov z uspehom na jesenskem roku poklicne mature bo v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 13. uri v kabinetu 101 (vhod pri telovadnici).   JESENSKI IZPITNI ROK 2018/2019 Pisni izpiti se pričnejo v soboto, 24. 8. 2019, in se končajo v ...

Splošno

Predprijava k poklicni maturi Predprijava Predprijavo oddajo dijaki, ki v šolskem letu 2018/2019 obiskujejo zaključni letnik izobraževanja in bodo spomladi 2019 prvič pristopili k poklicni maturi. Rok je 15. november v tekočem šolskem letu. Prijava k pok...

Poklicna matura 2019

Koledar opravljanja poklicne mature Predmetni izpitni katalogi 2019 Predmeti: 1. Slovenščina 2. Elektrotehnika ali Računalništvo 3. Matematika ali Angleščina ali Nemščina 4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

4. predmet PM

Četrti predmet poklicne mature je izdelek oziroma storitev in zagovor. Kandidat pripravlja izdelek samostojno v šolskem letu, v katerem opravlja poklicno maturo. Izpolnjene prijavnice za potrditev naslova izdelka oddate mentorju do 20.12. 2018. Prijavnica z...

Stiki

Tajništvo poklicne mature dr. Nataša Kralj Uradne ure: od 26. 6. do 8. 7. 2019 med 10.00 in 11.00;  od 16. 8. do 30. 8. 2019 med 10.00 in 11.00 ali po dogovoru po telefonu oz. elektronski pošti. Telefon: 02-234-19-30 E-mail: natasa.kralj@sers.si ŠMK PM ...

Zaključni izpit

ZI-razpored-izpiti-2018-2019 Spričevala bodo pripravljena 4. 9. 2019 ob 11.30 v M6. Kasneje lahko dvignete spričevala v času uradnih ur. URADNE URE  ponedeljek: 10:30-11:00 v M6 ali po predhodni najavi na suzana.rehberger@sers.si Prijava K "...

Izpiti

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka. od ponedeljka, 19. 11. do petka, 23. 11....

Programi

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE Tehnik računalništva Skrbnik komunikacijskih sistemov, Skrbnik informacijskih sistemov Izdelovalec spletnih strani, Koder algoritmov Elektrotehnik Sistemski elektroenergetik Sistemski elektronik POKLICNO TE...

Vpis

Vabimo vas k vpisu v naše zanimive programe s področja računalništva in elektrotehnike za odrasle. Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja Srednja elektro-računalniška šola Maribor na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, ...

Izpitni roki

Izpitni roki v šolskem letu 2018/19: od ponedeljka, 8. 10., do petka, 12. 10. 2018; od ponedeljka, 10. 12., do petka, 14. 12. 2018; od ponedeljka, 4. 2., do ponedeljka, 11. 2. 2019; od ponedeljka, 8. 4., do petka, 12. 4. 2019; od ponedeljka, ...

Obrazci

Prijava k izpitu - odrasli Ostali obrazci

Uradne ure

Uradne ure: 9. 9. 2019–30. 9. 2019 sreda: 10.00–11.00. V času vpis (od 9. 9. do 30. 9. 2019) bodo uradne ure le v zgoraj navedenem terminu, za dodatne informacije bom dosegljiva po elektronski pošti. Hvala za razumevanje! Organizatorka izred...

Cenik

CENIK-IZOBRAŽEVALNIH-STORITEV Download

Seminarska naloga - navodila

Navodilo za oblikovanje seminarske naloge Word pdf

Spletne učilnice

SPLETNE UČILNICE moodle.sers.si SIO slovensko izobraževalno omrežje Naravoslovje  (fizika) Multimedija in umetnost ELEKTRONSKA GRADIVA področje računalništva SPLETNE UČILNICE IN ELEKTRONSKA GRADIVA PO AKT...

Vpis

 SPLOŠNE INFORMACIJE Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v visokošolske zavode je http://portal.evs.gov.si . Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v višje strokovne programe je http://vps.vss-ce.com/VPS/ Število pri...

Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis)

Natančno preberita in upoštevajte vsa navodila. 1. Pridobitev digitalnega podpisa –  navodila 2. V brskalniku, kjer ste si naložili digitalno potrdilo, odprite spletno stran http://portal.evs.gov.si/prijava/  in se prijavite pod Prijava za vpis...

Prijava z uporabniškim imenom in geslom

Natančno preberite in upoštevajte vsa navodila. 1. Prijava poteka na spletni strani: http://portal.evs.gov.si/prijava/ 2. Navodila za pridobitev uporabniškega imena in gesla 3. Prijavite se s pridobljenim osebnim uporabniškim imenom in geslo...

Dijaška skupnost

Mentorja: Bojan Skok, prof. in Aleš Bezjak, prof. Dijaki z vpisom v šolo in pridobitvijo statusa dijaka postanejo člani šolske dijaške skupnosti. Dijake na ravni šole predstavlja vodstvo dijaške skupnosti – Dijaška skupnost SERŠ Maribor. Sestavljaj...

Programska oprema

Kaj storiti v primeru, da se izgubi ali pozabi geslo? Dijaki, ki so geslo za dostop do elektronskega naslova ali dostopa do strani s programsko opremo izgubili, pozabili, itd., imajo možnost pridobiti geslo dvakrat v tekočem šolskem letu. Za pr...

Malica

. AKTUALNO Dopis ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti v zvezi s subvencijami za šolsko leto 2018-19. Okrožnica ministrstva za šolstvo in šport v zvezi s subvencijami polnoletnih dijakov. ORGANIZATORJA ŠOLSKE PREHRA...

Urnik

Povezava do urnika na eAsistentu

Obrazci

ZAKLJUČNI IZPIT Prijava k izpitu POKLICNA MATURA prijava k poklicni maturi SPLOŠNA MATURA Prijava k splošni maturi SPLOŠNO Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole Prijavnica k maturitetnemu predmetu Splošna vloga / prošnj...

Maturantski ples 2015

Organizator: EvenTIsi Fotografije: Foto Langerholc

Video posnetki

Miracles Uradni predstavitveni film Tehniška gimnazija - še en dan Novoletna prireditev v 360° posnetku Elektrotehnik, elektrikar, elektronik Inženir elektrotehnike Informativna oddaja SERŠ novice SERŠ TEAM, 1 mesto na Ro...