Šolsko leto 2009/10

Aktualno

 [ssba_hide]

Arhiv-test

[smart_archives]

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost naših dijakinj in dijakov je ena izmed značilnosti naše šole. Marsikdo ob imenu SERŠ pomisli na raziskovalce in obratno. Seveda se s tem tudi sami radi pohvalimo. V preteklih letih je SERŠ kot šola osvajal 2. ali 3. mesto v Mari...

Delo na daljavo

Dijaki za komunikacijo s šolo in za delo za šolo v času pouka in dela na daljavo uporabljajo naslednja orodja: 1.Seršev elektronski naslov Dijaki do sersevega maila dostopajo z uporabniškim imenom in geslom, ki so ga prejeli od razrednika. V pr...

Dijaki s posebnimi potrebami

Individualizirani programi za šolsko leto 2018/19 se bodo sestavili v prvih treh tednih septembra za vse dijake, ki imajo veljavno odločbo otroka s posebnimi potrebami. Starši bodo domov prejeli pisno vabilo. Do sestave novega IPja se za dijake višjih let...

Erasmus+

Šolsko leto 2016/17 Vicenza (15. 10. 2016 do 4. 11. 2016) Vicenza po enem tednu - v pralnico. Dijaki so zbrali svoje "umazano" perilo in ga odnesli v pralnico, nedaleč od hotela (5 min peš). Napolnili smo 4 pralne stroje, vsak po 8,5 kg in vsak za...

Kontakti

[ssba_hide]   SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR Smetanova ulica 62000 Maribor Komunikacija v času zaprtja šol poteka izključno po elektronski pošti. Telefonska številka: 02 234 19 10Telefonska številka zbornice  na Smetanovi 6: 02 234 19 ...

Nadarjeni dijaki

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej pril...

Piškotki

Piškotek je majhna datoteka, ki se ob obisku spletne strani shrani na računalniku. Piškotki vsebujejo različne informacije in sami po sebi niso škodljivi. Ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode. Uporabljajo se za različne namene, ...

Poklicna orientacija

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva - 29. 11. 2018

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo: DATAINFO.SI, d.o.o. Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor spletna stran: www.datainfo.si e-pošta: dpo@dat...

Pravice do prilagoditev

Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobražuje in dijaku s posebnimi potrebami. Šola lahko prilagodi šolske obveznosti: dijaku perspektivnemu športniku dijaku vrhunskemu športniku, dijaku, ki se pripravlja na mednar...

Priporočila za čas dela na daljavo

Čeprav imamo s poukom na daljavo sedaj že nekaj izkušenj, lahko trenutna situacija za marsikoga predstavlja precejšen izziv. Želimo, da boste ob pojavu morebitnih preprek, ki se vam utegnejo pojaviti, vztrajali, da ne boste obupali in da se boste po p...

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme...

Izbirne vsebine

Interesne dejavnosti (ID) so sestavni del strokovnih in poklicnih programov, obvezne izbirne vsebine (OIV) pa gimnazijskega programa. V zasnovi OIV in ID so ohranjene pozitivne izkušnje tako imenovanih dejavnosti kot kvalitetno dopolnilo teoretičnemu p...
Računalnikar

Računalnikar

Računalnikar - predstavitev izbirnih modulov Računalnikar je 3-letni program, ki se zaključi za zaključnim izpitom. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa se vpiše v v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer tehnik računalništva ali elektrot...
Elektrikar

Elektrikar

Elektrikar - predstavitev izbirnih modulov Elektrikar je 3-letni program, ki se zaključi za zaključnim izpitom. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa se vpiše v v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik ali tehnik računaln...
Elektrotehnik

Elektrotehnik

Elektrotehnik - predstavitev izbirnih modulov Elektrotehnik je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa se lah...
Tehnik računalništva

Tehnik računalništva

Tehnik računalništva - predstavitev izbirnih modulov Tehnik računalništva je 4-letni program, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo poklic, lahko pa nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah, z opravljenim 5. predmetom na splošni m...

Tehnik računalništva PTI

Tehnik računalništva - predstavitev izbirnih modulov Program je namenjen dijakom, ki zaključijo srednji poklicni program računalnikar, elektrikar ter druge programe opredeljene v Razpisu. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak ...
Praktični pouk in PUD

Praktični pouk in PUD

Po trenutno veljavni zakonodaji sta nosilec poklicnega in strokovnega izobraževanja podjetje in šola, ki skupaj izvajata izobraževalni program. Sestavni del vsakega izobraževalnega programa je tudi praktično izobraževanje. Praktično izobraževanje se deli...
Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija - predstavitev izbirnih strokovnih predmetov Tehniška gimnazija združuje splošna in strokovna znanja. Po končanem prvem letniku si dijaki izberejo sklop izbirnih predmetov v smeri računalništva ali elektrotehnike. S tem imajo n...

Govorilne ure

TEDENSKE GOVORILNE URE Govorilne ure in komunikacija z zaposlenimi poteka zaradi trenutnih razmer na daljavo (po e-pošti, eAsistenta). Komunikacija po e-pošti - e-naslovi vseh zaposlenih Komunikacija po telefonu - zaradi trenutnih razmer u...

Info javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Letni delovni načrt 2020/21 Poročilo SERŠ 2019/20 Poročilo komisije za kakovost 2018/19 Poročilo za 2017/18 in letni delovni načrt za 2018/19 za izobraževanje odraslih Energetska sanacija SERŠ

Knjižnica

  Knjižnica je odprta vsak dan med 7.00 in 9.30  ter med 10.00 in 14.00 . Šolska knjižnica SERŠ ima svoje prostore v šolski zgradbi na Gosposvetski 9. V sestavi knjižnice je čitalnica s 30 sedeži in prostor za prosti dostop dijakov do...

Načrti ocenjevanja

Zaradi dela na daljavo lahko pride do odstopanja od načrtovanih pisnih ocenjevanj znanja. O spremembah bodo dijake seznanili učitelji, sprememba pa bo vnesena tudi v eAsistentu. 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik MINIMALNI STANDARDI ZNANJA (...

O šoli

SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR Smetanova ulica 6 2000 Maribor Telefonska številka: 02 234 19 10 Telefonska številka zbornice  na Smetanovi 6: 02 234 19 32 Telefonska številka zbornice na Gosposvetski 9: 02 234 19 27 Faks: 02 234 19 18 ...
Ravnateljica

Ravnateljica

Irena Srša Žnidarič, spec. Telefonska številka: 02 234 19 14 Končane šole: univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani specializacija, Visoka šola za management v Kopru
Pomočnik ravnateljice

Pomočnik ravnateljice

Darko Romih, univ. dipl. inž. Telefonska številka: 02 234 19 19

Svet zavoda

Zapisniki: Zapisnik 20. 12. 2017 Zapisnik 27. 9. 2017 Zapisnik 6. 9. 2017 Zapisnik 28. 2. 2017 Zapisnik, 22. 9. 2016 Zapisnik 5. 10. 2015 Zapisnik 1. 2. 2016

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev smo oblikovali svet staršev.Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.Prvi sklic sveta staršev opravi ravna...

Zaposleni

  Kontakti zaposlenih     Družboslovje Petra M. Najžar Nastja Zaletelj Zdravko Papić Ljudmila P. Bruderman Jovita Kancler Simona Kolbl Umetnost in multimedija mag. Domen Rupnik ...

Pravila, organizacija

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah Šolska pravila SERŠ Šolska pravila ocenjevanja SERŠ Organizacija dela v šoli Dežurstvo učiteljev in dijakov Šolska pravila o vedenju dijakov, učiteljev ...

Publikacije

Šolski bilten SERŠ Bilten SERŠ 2019/20 Bilten SERŠ 2018/19 Bilten SERŠ 2017/18 Bilten SERŠ 2016/17 Bilten SERŠ 2015/16 Bilten SERŠ 2014/15 Bilten SERŠ 2013/14 Bilten SERŠ 2012/13 Bilten SERŠ 2011/12 Bilten tehniške g...

Šolski koledar

OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE Začetek pouka torek, 1. september 2020 NEZAKLJUČNI ODDELKI Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja petek, 15. 1. 2021 Konferenca petek, 15. 1. 2021, ob 14.00 Delitev obvestil o uspehu ponedeljek, 18...

Svetovalna služba

Komunikacija s svetovalno službo potekala zaradi trenutnih razmer praviloma po e-pošti. Dijakom in staršem svetujejo Maja Krajnc, maja.krajnc(at)sers.si, za program tehnik računalništva Iris Vinko, iris.vinko(at)sers.si, za programa elektrotehnik in te...

Učbeniški sklad

Izbor učbeniških kompletov v učbeniškem skladu, nabava in izposoja potekajo po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, ki ga je izdalo šolsko ministrstvo. Učbeniški komplet določi skrbnica učbeniškega sklada skupaj z učitelji posameznih predmetnih a...

Vpis

Vpis osnovnošolcev v SERŠ Vpis v poklicno-tehniške programe Vpis na visokošolske zavode

Za medije

Logotip SERŠ Maribor Vektorska oblika (PDF, CMYK) SERŠ logotip SERŠ logotip s sloganom SERŠ logotip centralna poravnava SERŠ logotip centralna poravnava s sloganom Bitna oblika (JPG, CMYK) Logotip SERŠ Bitna oblika (JPG, RGB) ...

Šolski sklad

Srednja elektro-računalniška šola Maribor je usmerjena v razvijanje ustvarjalnosti in individualnih sposobnosti dijakov. Takšna usmeritev pa zahteva boljše materialne pogoje, kot jih zagotavlja država. Dodatna finančna sredstva zbiramo tudi s prostov...

Spletno svetovanje

Spletna svetovalnica vam pomaga pri iskanju odgovorov na različna vprašanja s področja samopodobe, telesnega in duševnega zdravja, medsebojnih odnosov,  reševanja različnih problemov. Svetujejo vam priznani zdravniki, psihologi in drugi strokovnjaki. Mimo ...

Štipendije

Dva razpisa za štipendiranje MO Maribor Štipendija za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/20 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) predvideva naslednje vrste štipendij: Državne štipendije Zoisove štipendije za deficitarne poklice – v pret...

Vpis v poklicno-tehniško izobraževanje

V četrtek, 18. 6. 2020, smo po pošti poslali vsem prijavljenim kandidatom obvestilo s prilogami. V obvestilu je navedeno, katero dokumentacijo in na kakšen način nam morajo kandidati posredovati. Kandidati boste v začetku julija po pošti obveščeni o sprej...

Vpis v PTI program

SPLOŠNO Poklicno-tehniški program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo. VPISNI POGOJI Pogoj za vpis v poklicno-tehniške programe je zaključen poklicni program vključno z uspešno opravljenim zaključnim izpitom ustrezne smeri. Računal...

Vpis

3. krog - MIZŠ objavilo prosta mesta MIZŠ je na spletni strani objavilo prosta mesta po končanem 2. krogu. Kandidati, ki niso bili nikamor sprejeti, se obrnite neposredno na šolo, kamor bi se želeli vpisati. Na SERŠu prostih mest nimamo. Prosta mesta...

Naravoslovni dnevi

Osnovnim šolam ponujamo brezplačno možnost izvedbe naravoslovnega dneva v prostorih SERŠ-a. Naravoslovni dan poteka v naših delavnicah in specializiranih učilnicah pod vodstvom naših učiteljev in dijakov. Ponujamo vam naslednje vsebine: e...

Na osnovnih šolah

Poklicno orientacijo za osnovnošolce predstavljamo tudi na osnovnih šolah. Vsako leto se predstavimo okoli 50-tim osnovnim šolam v Podravju. Na povabilo osnovnih šol se predstavimo na razrednih urah, tržnicah poklicev, roditeljskih sestankih ali drug...

ROBOsled

SERŠ vsako leto organizira tekmovanje za osnovnošolce ROBOsled, ki je del robotskega državnega tekmovanja ROBObum. Učenci vsako leto tekmujejo s hitrimi in izvirno oblikovanimi robotki, ki poskušajo v najkrajšem možnem časi prevoziti po črni črti od s...

Delavnice

Za osnovnošolce pripravljamo delavnice s področja elektrotehnike, robotike, računalništva in multimedije. Delavnice vodijo dijaki naše šole ob mentorstvu izkušenih učiteljev. Vsak prijavljen učenec delavnico zaključi z izdelkom. Delavnice potekajo tri dni m...

Splošna matura

Govorilne ure za maturo: vsak torek od 8.00 - 8.30 v kabinetu M7 na Gosposvetski 9 Za informacije sem vam na razpolaga po el. pošti. e-naslov: natasa.hauptman@sers.si Dvig maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu na splošni maturi 2020-jesenski ro...

Aktualno

ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE 2020 Zadnji rok za prijavo na zimski izpitni rok PM je četrtek, 3. 12. 2020.  Pravilno izpolnjeni prijavi je potrebno priložiti potrdilo o poravnanih stroških za pristop k PM (plačilo v računovodstvu šole). ZIMSKI IZPITN...

Splošno

Predprijava k poklicni maturi Predprijava Predprijavo oddajo dijaki, ki v šolskem letu 2020/2021 obiskujejo zaključni letnik izobraževanja in bodo spomladi 2021 prvič pristopili k poklicni maturi. Rok je 15. november v tekočem šolskem letu. Prijava k pok...

Poklicna matura 2021

Koledar opravljanja PM 2021 Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021 Predmeti: 1. Slovenščina 2. Elektrotehnika ali Računalništvo 3. Matematika ali Angleščina ali Nemščina 4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

2. predmet PM

Vprašanja za ustni izpit iz ELEKTROTEHNIKE . Vprašanja za ustni izpit iz RAČUNALNIŠTVA .  

4. predmet PM

Četrti predmet poklicne mature je izdelek oziroma storitev in zagovor. Kandidat pripravlja izdelek samostojno v šolskem letu, v katerem opravlja poklicno maturo. Izpolnjene prijavnice za potrditev naslova izdelka oddate mentorju do 31. 10. 2020. Zadnji r...

Stiki

Tajništvo poklicne mature dr. Nataša Kralj, prof. Uradne ure: torek, 10.15-11.00, in po elektronski pošti Telefon: 02-234-19-30 E-mail: natasa.kralj@sers.si ŠMK PM Irena Srša Žnidarič, spec., predsednica Darko Romih, univ. dipl. inž., namestnik predsed...

Zaključni izpit

Priporočila pred izvajanjem zaključnega izpita  Ministrstvo za šolstvo, vzgojo in šport je pripravilo priporočila pred izvajanjem zaključnega izpita za 2. predmet Izdelek oziroma storitev in zagovor. Priporočila_Zaključni izpit-1 . ŠOLSKO LETO 2020...

Izpiti

Kandidati se na popravne/dopolnilne/predmetne izpite prijavijo najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjavijo pa se lahko najkasneje tri dni pred dnevom, ko izpit iz prijavljenega predmeta poteka. od ponedeljka, 18. 11. do petka, 22. 11. 2019...

Programi

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE Tehnik računalništva Skrbnik komunikacijskih sistemov, Skrbnik informacijskih sistemov Izdelovalec spletnih strani, Koder algoritmov Elektrotehnik Sistemski elektroenergetik Sistemski elektronik POKLICNO TE...

Vpis

Vabimo vas k vpisu v naše programe s področja računalništva in elektrotehnike za odrasle. Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja Srednja elektro-računalniška šola Maribor na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.11...

Izpitni roki

Izpitni roki v šolskem letu 2020/'21: 1: od ponedeljka, 12. 10. 2020., do srede, 21. 10. 2020; 2: od ponedeljka, 7. 12. 2020., do srede, 16. 12. 2020; 3: od ponedeljka, 1. 2. 2021., do srede, 10. 2. 2021; 4: od ponedeljka, 12. 4. 2021., do srede, ...

Obrazci

Prijava k izpitu - odrasli Ostali obrazci

Uradne ure

Uradne ure od 1. 10. do 30. 5. 2020: ponedeljek: 10.30 do 11.30; petek: 7.30 do 9.30. Organizatorka izrednega izobraževanja: Barbara Gajšek Pisarna: B7 Telefon: 02 234 19 24 Elektronski naslov: barbara.gajsek@sers.si

Cenik

CENIK-IZOBRAZEVALNIH-STORITEV-2020-21 Download

Seminarska naloga - navodila

Navodilo za oblikovanje seminarske naloge Word pdf

Vpis

Objavljena so prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku. Kandidati se morate za drugi prijavni rok obvezno ponovno prijaviti, prijava oddana za prvi krog se v drugem krogu ne upošteva. Prijava poteka na enak način kot v prvem roku.  Na spletnem po...

Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis)

Natančno preberita in upoštevajte vsa navodila. 1. Pridobitev digitalnega podpisa –  navodila 2. V brskalniku, kjer ste si naložili digitalno potrdilo, odprite spletno stran http://portal.evs.gov.si/prijava/  in se prijavite pod Prijava za vpis...

Prijava z uporabniškim imenom in geslom

Natančno preberite in upoštevajte vsa navodila. 1. Prijava poteka na spletni strani: http://portal.evs.gov.si/prijava/ 2. Navodila za pridobitev uporabniškega imena in gesla 3. Prijavite se s pridobljenim osebnim uporabniškim imenom in geslo...

Dijaška skupnost

Mentorja: Bojan Skok, prof. in Aleš Bezjak, prof. Dijaki z vpisom v šolo in pridobitvijo statusa dijaka postanejo člani šolske dijaške skupnosti. Dijake na ravni šole predstavlja vodstvo dijaške skupnosti – Dijaška skupnost SERŠ Maribor. Sestavljaj...

Programska oprema

Microsoft Azure Microsoft Azure je spletni portal, ki je namenjen akademskim inštitucijam, fakultetam, laboratorijem, študentom študijskih programov računalništva in informatike, dijakom in zaposlenim na srednjih šolah. Omogoča pridobitev Micros...

Malica

. Aktualno Za šolsko leto 2020/21 staršem ne bo potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice na Center za socialno delo, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2020. Okrožnica ministrs...

Urnik

Povezava do urnika na eAsistentu

Obrazci

ZAKLJUČNI IZPIT Prijava k izpitu POKLICNA MATURA prijava k poklicni maturi SPLOŠNA MATURA Prijava k splošni maturi SPLOŠNO Prijavnica za vpis v začetni letnik srednje šole - nova prijavnicaPrijavnica k maturitetnemu predmetu Splošna vloga ...

Maturantski ples 2015

Organizator: EvenTIsi Fotografije: Foto Langerholc

Video posnetki

Miracles Uradni predstavitveni film Tehniška gimnazija - še en dan Novoletna prireditev v 360° posnetku Elektrotehnik, elektrikar, elektronik Inženir elektrotehnike Informativna oddaja SERŠ novice SERŠ TEAM, 1 mesto na Ro...