Ekskurzija: Maribor, ponedeljek, 9. december 2019

12:00 – POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

15:00 – ZAKLJUČIMO Z EKSKURZIJO

Za dijake 4. letnika tehniške gimnazije in 2. d, ki imajo izbirni predmet zgodovina na maturi, bo v ponedeljek, 9. decembra 2019, organizirana strokovna ekskurzija v Mariboru, v sklopu internega dela zgodovine na maturi.

V Pokrajinskem muzeju Maribor se bomo udeležili delavnice na temo Človekove pravice.

Človekove pravice so pravice vseh ljudi. Zapisane so v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, v različnih mednarodnih aktih, tudi konvencijah, lahko so in štejejo tudi za del same ustave neke državne ureditve. Podane pa so lahko tudi v posameznih zakonih.

Na primeru Maribora, bomo spoznali, kako so se človekove pravice kršile v 20. stoletju.

Nato se bomo sprehodili po Mariboru, kjer se bomo ustavili na pomembnejših točkah, ki so povezane s kršenjem človekovih pravic v 20. stoletju.

Oprema

  • pisalo za izpolnjevanje delovnih listov,
  • primerna obleka in obutev.

Cena

Cena ekskurzije je  5 EUR (2,5 EUR za delavnico v Pokrajinskem muzeju Maribor in 2,5 EUR za delavnico, ki bo potekala po najpomembnejših točkah, kjer so se kršile človekove pravice v 20. stoletju).

PLAČILO 9. decembra 2019

Dijaki plačajo delavnici na dan izvedbe v Pokrajinskem muzeju Maribor.

KRAJ ZBIRALIŠČA

Dobimo se pred Pokrajinskim muzejem Maribor. Za varnost dijakov po končani ekskurziji ne odgovarjamo.

Spremljevalci: Petra Marčič Najžar, Ljudmila Pušnik Bruderman.

Pripravila: Petra Marčič Najžar, prof. zgo.

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.