SERŠ ponuja vse, kar si želiš: prosto učilnico, knjižnico z računalniki ter jedilnico.

Lan

Od vseh predmetov sta mi najbolj všeč športna vzgoja in multimedija.

Anej

Šola je velika, profesorji so prijazni, malica je super.

Vasil

Nadpovprečna opremljenost z računalniki, interaktivnimi tablami in drugimi pripomočki za lažje poučevanje.

Rok

Dijaki pomagajo in te ne pustijo na cedilu.

Jernej

V krožkih zagotovo najdeš nekaj zase.

Jan

Zelo prijazni, pozitivno naravnani in uvidevni učitelji.

Matic