Od vseh predmetov sta mi najbolj všeč športna vzgoja in multimedija.