Zelo prijazni, pozitivno naravnani in uvidevni učitelji.