Karin Lah Milič

tajnica ZI

uradne ure: sreda, 10.15 – 10.45
telefon: 02 234 19 13
e-naslov: