Karin Lah Milič

tajnica ZI

uradne ure: torek, 9.30 – 10.00
telefon: 02 234 19 13
e-naslov: