Maja Kirbiš

svetovalna služba


telefon: 02 234 1 912

Lara Jug

svetovalna služba


telefon. 02 234 1 931

Marina Kaučič

svetovalna služba


telefon: 02 234 19 26

Iris Vinko

koordinatorica dijakov s posebnimi potrebami


telefon: 02 234 1 929