Lara Metka Petek

poslovna sekretarka

,
telefon: 02 234 19 10,
uradne ure: od 9.00 do 11.00

vzdrževalec učne tehnologije

Suzana Lukman

knjigovodkinja in administratorka


telefon: 02 234 19 16,
uradne ure: od 9.00 do 11.00


telefon: 02 234 19 25,
uradne ure: od 10.00 do 12.00

računovodkinja


telefon: 02 234 1 925,
uradne ure: od 9.00 do 11.00

tajnica VIZ


telefon: 02 234 19 23,
uradne ure: od 9.00 do 11.00