Robert Gašparič

učitelj

mag. Ivanka Lesjak

učiteljica

Benjamin Vergles

učitelj

Darko Romih

pomočnik ravnateljice