Dodatni maturitetni izpit na splošni maturi

Dijake 4. letnikov SSI in 2. letnika PTI, ki bi želeli v okviru splošne mature opravljati dodatni maturitetni izpit – 5. predmet iz fizike ali zgodovine, obveščamo, da se je za opravljanje internih delov izpitov (vaj oz. izdelavo seminarske naloge) potrebno prijaviti.

Prijavite se tako, da se vpišete na priložen seznam, najkasneje do petka, 20. 9. 2019 pa se z mentorjema dogovorite o podrobnostih izvedbe izpitov. Mentorica za zgodovino je prof. Marčič Najžar Petra, za fiziko pa prof. Soršak Anton. Prijava po tem datumu več ne bo mogoča.

Tajnica SM: Nataša Hauptman, prof.

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.