Vpis

 SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v visokošolske zavode je http://portal.evs.gov.si.

Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v višje strokovne programe je http://vps.vss-ce.com/VPS/

Izpolnjevanje in oddaja prijav za vpis 2020

Rokovnik 2020/21

Število prijavljenih kandidatov in omejitve študijskih programov za študijsko leto 2019/20 si lahko pogledate tukaj
Razpis za vpis v študijskem letu 2019/20 na visokošolske zavode, seznam razpisanih mest po fakultetah, datumi opravljanja preizkusa posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2019/20

Slovenski šolski sistem – shema

Ravni visokošolske izobraževanja – primerjava ravni izobrazbe starih in novih, bolonjskih programov

PRIJAVA NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE

Prvi prijavni rok: od 12. 2. do 18. 3. 2020. Kandidati odda eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe. Rezultati bodo znani do 24. 7. 2020. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka.

Drugem prijavnem roku: od 20. do 28. 8. 2020. Kandidati oddajo eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.  Prijavijo se lahko samo na programe, kjer bodo po prvem izbirnem krogu ostala prosta mesta. Rezultati bodo znani do 24. 9. 2020. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki:

  • se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali
  • se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali
  • se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 16. 8. 2019.

Bodite pozorni, da se prijavljate samo na tiste programe, za katere izpolnjujete pogoje za vpis, sicer boste izgubili eno željo.

Prijava na visokošolske poteka elektronsko. Kandidat za prijavo obvezno potrebuje vsaj svoj elektronski naslov. Prijavite se lahko na tri načina:

1. Prijava z AAI računom – uporabniško ime in geslo so dijaki prejeli na šoli. Dijaki bodo lahko prijavo elektronsko podpisali, tiskanje in pošiljanje po pošti ni potrebno.

2. Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis) – Digitalno potrdilo SIGEN-CA je za fizične osebe brezplačno in si jo lahko urediti na Upravnih enotah.
Elektronsko izpolnjene prijavnice z digitalnim potrdilom ne tiskate in pošiljate. Pazite, da se prijavljate s svojim digitalnim potrdilom, ne npr. od staršev, če imajo tudi oni digitalno potrdilo na računalniku.
Navodila za prevzem digitalnega potrdila in namestitev podpisne komponente

3. Prijava z uporabniškim imenom in geslom
Elektronsko izpolnjeno prijavnico morate natisniti, jo lastnoročno podpisati in jo poslati priporočeno po pošti visokošolski prijavno-informacijski službi na ustrezen naslov odvisno od vaše prve želje. Naslov imate naveden na natisnjeni prijavnici. Natisnjena prijavnica in elektronsko izpolnjena prijavnica morata biti popolnoma enaki.
Navodila za registracijo in prvo prijavo

Opozorila:

  • Prijava za redni in izredni študij je skupna za fakultete in visoke šole. Pri izpolnjevanju pazite ko označujete redno/izredno, univerzitetni/visokošolski program, včasih imata programa na različnih stopnjah enako ime.
  • Peti predmet na maturi: nekateri dijaki strokovnih programov opravljate poklicno maturo in 5 predmet na splošni maturi, ne opravljate splošne mature.

Elektronska prijava poteka na spletni strani http://portal.evs.gov.si/prijava/

Navodila za prijavo za vpis v 1. letnik si lahko pogledate tukaj.

Navodila za vpogled v prijavo in spreminjanje prijave si lahko pogledate tukaj.

Rok za zapolnitev še prostih mest – od 25. do 26. 9. 2019. Več si preberite v razpisu na str. 5.

Vpis poteka na visokošolskih zavodih, ki kandidate k vpisu povabijo pisno ali elektronsko, zato je obvezno redno spremljanje elektronske pošte.

IZBIRNI POSTOPEK

Vsak dijak lahko odda ENO prijavnico, v kateri navede tri željen študijske programe. Pomemben je vrstni red navedenih študijskih programov. Kandidat bo uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Prijavljate se na programe, za katere izpolnjujete pogoje, drugače izgubite eno željo. Po 18. 3. 2019 nobene spremembe niso več možne (npr. sprememba vrstnega reda želja).

1. Dijak, ki se po izbirnem postopku ne uvrsti na študijski program, ki ga je izbral s prvo željo, se uvrsti na program, ki ga je izbral z drugo željo.
2. Dijak, ki je zbral premalo točk za študijski program, ki ga je izbral z drugo željo, se uvrsti na program, ki ga je izbral s tretjo željo.
3. V kolikor dijak ni uvrščen niti na tretjo željo, se lahko vpiše v študijski program, kjer so v drugem krogu še prosta mesta.

OMEJITEV VPISA / NI OMEJITVE VPISA / ZAPRT VPIS

1. Nima omejitve vpisa – vsi, ki imajo program na prvem mestu so sprejeti, za preostala mesta se potegujejo kandidati, ki imajo program napisan na drugem oz. tretjem mestu.
2. Toliko prijavljenih kolikor je vpisnih mest – sprejeti so vsi, ki imajo program na prvem mestu, kandidati, ki imajo program na drugem oz. tretjem mestu niso sprejeti.
3. Preveč prijavljenih kandidatov – izvede se izbirni postopek, pri katerem ni pomembno, na katerem mestu je program napisan.
Študent lahko enkrat ponavlja ali se prepiše. Vnovični spodrsljaj plača študent sam.

IZRAČUN TOČK V PRIMERU OMEJITVE VPISA

Primere izračuna točk si lahko pogledate tukaj.

Računalniški izračun točk

PRIJAVA NA VIŠJE STROKOVNE PROGRAME

Prijave na višje šole potekajo ločeno z drugo prijavo. Oddaja prve prijave za vpis na višje strokovne programe na spletnih straneh http://vps.vss-ce.com/VPS/. Prijava ni možna z digitalnim potrdilom. Obrazec izpolnite, natisnete in ga priporočeno pošljete na Višješolsko prijavno službo.Prvi prijavni rok je od 12. 2. do 18. 3. 2019.
Vsak dijak lahko odda eno prijavo, kamor lahko zapiše največ tri želje.

Če je dijakova prva želja visokošolski ali univerzitetni program, druga pa višješolski strokovni program, mora oddati dve ločeni prijavi.

STATUS KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom z individualno prošnjo, ki jo skenirano z dokazilom priložijo elektronski prijavi ali najkasneje do 21. 6. 2019 pošljejo priporočeno po pošti na naslov visokošolskih prijavno-informacijskih služb odvisno od prve želje. O dodelitvi statusa odloča organ univerze. Kandidati s posebnim statusom se naknadno uvrstijo na seznama sprejetih, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in v rednem izbirnem postopku niso bili sprejeti v noben program ter dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. Več si lahko preberete v Razpisu za vpis na visokošolske zavode, str. 13 oz. tukaj.

Poslovnik komisije Univerze v Mariboru si lahko preberete tukaj.

Pravila za dodelitev statusa kandidata Univerze v Ljubljani si lahko preberete tukaj.

Zloženka

VPIS TUJIH DRŽAVLJANOV

Državljani držav članic EU in drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana skupaj za državljane RS in državljane držav članic EU. Državljani držav nečlanic EU se prijavijo na vpisna mesta za tujce (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru). Tuji državljani morajo plačati šolnino z izjemo državljanov Črne gore, Kosova, Makedonije in Srbije, ki so oproščeni plačila šolnine za tujce za redni študij. Protokol z Bosno in Hercegovino je v postopku podaljšanja.

INFORMATIVNI DAN, petek, 15. 2. 2019, ob 10.00 in 15.00

Univerza na Primorskem bo v petek, 15. 2. 2019, organizirala brezplačen avtobusni prevoz na relaciji MS – MB – CE – LJ – PO – KP. Več si preberete tukaj.

INFORMATIVNI DNEVI NA REKTORATU UNIVERZE V MARIBORU – V petek, 15. 2. 2019, med 11.30 in 14.00 bo informativni dan potekal tudi na Univerzi v Mariboru, ki je namenjen bodočim študentom v sklopu informativnih dni. Več si preberite tukaj.

KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU – V torek, 19. 2. 2019, bo potekal dogodek Že veš, kam greš? za dijake, ki se odločajo za študij. Več si lahko preberete tukaj.