Natančno preberite in upoštevajte vsa navodila.

1. Prijava poteka na spletni strani: https://portal.evs.gov.si/prijava/

2. Navodila za pridobitev uporabniškega imena in gesla

3. Prijavite se s pridobljenim osebnim uporabniškim imenom in geslom

4. Navodila za izpolnjevanje elektronske prijavnice:

  • 1. del: vnos podatkov o državljanstvu (npr. Slovenija), stopnji študija (npr. Prva stopnja), razpisu (npr. Razpis za vpis v dodiplomske…), prijavnem roku (npr. Prvi prijavni rok) in vrsti prijave (npr. Vpis v 1. letnik) – podrobnejša navodila
  • 2. del: vnos osebnih podatkov, pridobljeni izobrazbe (gimnazijci 15002, dijaki strokovnih in poklicno-tehničnih programov 15001) – podrobnejša navodila
  • 3. del: vnos podatkov o načinu zaključka srednješolskega izobraževanja (npr. splošna matura, poklicna matura, poklicna matura s petim predmetom) – podrobnejša navodila
  • 4. del: izbira želenega študija (vnesete lahko eno, dve ali tri želje) – podrobnejša navodila

5. Pregled in pošiljanje prijave: pred pošiljanjem vnesene podatke natančno preglejte. V kolikor so pravilni in NE želite več ničesar spremeniti, prijavnico elektronsko pošljite. Ko boste prijavnico poslali, spremembe ne bodo več mogoče. Prijavnico obvezno natisnite, podpišite in priporočeno pošljete na pristojno prijavno službo (odvisna od vaše prve želje). Samo elektronsko oddana prijavnica ne bo veljavna. Prijavnico lahko natisnete tudi naknadno. Ponovno vstopite z uporabniškim imenom in geslom in jo natisnite. Urejanje več ne bo mogoče – podrobnejša navodila

Primer elektronsko poslane in nedokončane prijavnice.

Natisnjen obrazec mora biti obvezno lastnoročno podpisan in priporočeno poslan do 5. 3. 2015.

Če je kandidat spremenil svojo elektronsko prijavo (izbrisal staro elektronsko in oddal novo), mora obvezno ponovno priporočeno poslati podpisano prijavnico pristojni prijavni službi. V nasprotnem primeru prijavnica ne bo veljavna.