Stanje prijav

ProgramRazpisana mestaStanje prijav - 23. 5. 2022
Tehnik računalništva - PTI2837
Elektrotehnik - PTI2837

Pojasnila in komentarji

  •  Prijavljeni kandidati lahko zaradi spremembe namere ali iz drugih razlogov svojo prijavnico prenesejo na drugo šolo do 6. junija 2022. Dijak o nameri obvesti svetovalno delavko Laro Jug (). 
  • Nad normativno število dijakov v oddelku je 34. V primeru, da bodo vsi prijavljeni kandidati izpolnjevali pogoje za vpis, bo šola vpis omejila. V primeru omejitve vpisa šola kandidate izbere na podlagi točk, pridobljenih z: učnim uspehom iz slovenščine, matematike ter splošnim učnim uspehom v 1. 2. in 3. letniku ter učnim uspehom iz slovenščine, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu SPI.

 

Vpisna dokumentacija 2022

Prijavljenim kandidatom smo 10. 6. 2022 po pošti poslali obvestilo o vpisu s prilogami. Kandidati v skladu z navodili do 24. 6. 2022 pošljejo potrebno dokumentacijo po elektronski pošti na naslov .

Obvestilo:

Šolska prehrana – več si lahko preberete tukaj.

Obrazec za prijavo na malico

Učbeniški sklad in delovni zvezki:

Kontaktna oseba: šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič (, 02 234 19 34)

Splošno

Poklicno-tehniški program traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo.

Vpisni pogoji

Pogoj za vpis v poklicno-tehniške programe je zaključen ustrezni poklicni program vključno z uspešno opravljenim zaključnim izpitom ustrezne smeri. Računalnikarji in elektrikarji se lahko med drugim vpišejo v PTI program Tehnik računalništva in Elektrotehnik.

MIZŠ je objavilo Razpis za vpis. Na SERŠu imamo razpisana programa Tehnik računalništva in Elektrotehnik.

Razpis

Prijava

Najkasneje do 17. 5. 2022 morajo dijaki oddati izpolnjeno Prijavo za vpis v začetni letnik (objavljena pod Obrazci). Prijavo pošljejo na šolo, kamor se prijavljajo. Način oddaje prijave bo natančneje določen aprila oz. maja in objavljen tukaj.

Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa se prijavljene kandidate izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

  • učnim uspehom iz SLO, MAT in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku – največje število možnih točk je 45 in
  • učnim uspehom iz SLO, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu – največje število možnih točk je 15.

Skupaj lahko tako dijak zbere največ 60 točk.

Rokovnik za vpis

KDAJ? KAJ?
11. in 12. 2. 2022 Informativni dan – zaradi epidemiološke situacije informativni dnevi ne bodo potekali v živo. Več o programih si lahko preberite tukaj: 

Morebitna vprašanja pošljete na e-naslov ali .

do 17. 5. 2022 Prijavljanje za vpis
20. 5. 2022 Objava stanja prijav na internetu
do 6. 6. 2022 Morebitni prenos prijav za vpis
do 24. 6. 2022 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa
do 1. 7. 2022 Vpis (točen datum določi šola)
do 31. 8. 2022 Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta

Odločba otroka s posebnimi potrebami

Za izobraževanje v poklicno-tehniškem programu potrebuje dijak novo odločbo otroka s posebnimi potrebami. Starši morajo na Zavodu RS za šolstvu vložiti zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, ki jo najdejo na spletni strani Zavoda RŠ za Šolstvo oz. tukaj https://www.zrss.si/gradiva/obrazci-poupp/

Obvezna priloga zahtevku je strokovna dokumentacija (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila), poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku in zapisnik opravljenega razgovora z otrokom. Poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda in zapisnik napiše šola. Dijaki oz. starši razrednika oz. šolsko svetovalno službo (Lara Jug, lara.jug(at)sers.si, 02/234 19 31) obvestijo o nameri nadaljevanja šolanja dijaka v PTI programu, da jim pripravi navedeno dokumentacijo.

Za dodatne informacije o vpisu v PTI program se obrnite na šolsko pedagoginja Laro Jug (Lara Jug, lara.jug(at)sers.si, 02/234 19 31) ali Marino Kaučič (02/234 19 12, marina.kaucic(at)sers.si).