Spletne učilnice

SPLETNE UČILNICE

ELEKTRONSKA GRADIVA

SPLETNE UČILNICE IN ELEKTRONSKA GRADIVA PO AKTIVIH

Slovenščina

Učitelj Mesto spletne  učilnice (moodle, SIO…) Predmet Program Letnik
Slavistke Moodle.SERS .si SLO Vsi programi Vsi letniki
Slavistke Gradiva.txt.si SLO Vsi programi Vsi letniki razen 1.

Tuji jezik

Učitelj Mesto spletne  učilnice (moodle, SIO…) Predmet Program Letnik
Nataša Kralj http://194.249.18.198/moodle2011/course/view.php?id=40 Nemščina Tehniška gimnazija 3. ag
Nataša Kralj http://194.249.18.198/moodle2011/course/view.php?id=11 Nemščina Tehniška gimnazija 4. ag
Nataša Kralj http://194.249.18.198/moodle2011/course/view.php?id=34 Nemščina Elektrotehnik/ tehnik račun. 4. at/cr
Nataša Kralj http://194.249.18.198/moodle2011/course/view.php?id=51 Nemščina – izbirno Tehniška gimnazija 4. letnik
Suzana Rehberger http://194.249.18.198/moodle2011/ Angleščina SSI  
Suzana Rehberger http://194.249.18.198/moodle2011/ Angleščina v stroki SSI  
Suzana Rehberger http://194.249.18.198/moodle2011/ Angleščina SSI  
Suzana Rehberger http://194.249.18.198/moodle2011/ Angleščina matura SSI  
Suzana Rehberger http://194.249.18.198/moodle2011/ Computer Science SSI  
Suzana Rehberger http://194.249.18.198/moodle2011/ Nemščina SPI 1.,2.
Suzana Rehberger http://194.249.18.198/moodle2011/ Angleščina SPI 1.,2.,3.
Suzana Rehberger http://194.249.18.198/moodle2011/ Angleščina v stroki SPI 1.,2.,3.

 Umetnost in multimedija

Učitelj Mesto spletne  učilnice (moodle, SIO…) Predmet Program Letnik
Miran Waldhütter multimedija.sers.si OMT SSI, PTI 1.- 4.
Robert Novak multimedija.sers.si OMT, MUL SSI, PTI 1.- 4.
Domen Rupnik multimedija.sers.si RAO, MUL, LUM, OMT Gimnazija, SSI, PTI 1.- 4.

 Matematika

Učitelj Mesto spletne  učilnice (moodle, SIO…) Predmet Program Letnik
I. Pivko moodle MAT SSI, GIM 1 – 4
P. Pavlič moodle MAT SSI, PTI 1 – 4
N. Hauptman moodle, e-um.si MAT GIM, SSI 1 – 4
M. Stergar e-um.si, moodle MAT GIM, SSI 1 – 4
P. Tisnikar moodle MAT SSI 1 – 4

Naravoslovje

Učitelj Mesto spletne  učilnice (moodle, SIO…) Predmet Program Letnik
Anton Soršak naravoslovje.sers.si fizika Gimnazijski in SSI vsi

Elektrotehnika

Učitelj Mesto spletne  učilnice (moodle, SIO…) Predmet Program Letnik
Milan Ivič https://munus2.scng.si/files/2009/09/Programiranje_in_uporaba.pdf UMN elektrotehnika 4
Milan Ivič https://sites.google.com/site/programiranjepic/home UMN elektrotehnika 4
Milan Ivič http://194.249.18.198/moodle2011/course/view.php?id=54 RAP elektrotehnika 4
Milan Ivič https://sites.google.com/site/solaelektronikesers/ za OŠ delavnice za promocijo

 Računalništvo

Učitelj Mesto na spletu (moodle, SIO…) Modul Program Letnik
Rolando Rajšp Moodle –urars.eu Vsi obvezni SSI, PTI 1,3,4
Marjan Uranjek Moodle .medijiinmreze.eu Vsi obvezni SSI, PTI 3,4
Manja Potisk Moodle sers.si Vsi obvezni SSI, PTI 1,2,4
Branko Potisk Moodle sers.si      
Rudolf Weinzerl Skydrive      
Borut Breščak www.sersmb.net vsi