Arhiv kategorije: Razno

Navodila kandidatom za spomladanski rok zaključnega izpita 2019/2020

Navodila kandidatom za spomladanski rok zaključnega izpita 2019/2020

Navodila kandidatom na spomladanskem roku splošne mature 2020

Navodila Izjava o zdravstvenem stanju – polnoletni dijak

Navodila kandidatom za spomladanski rok poklicne mature 2019/2020

Kandidat pred začetkom opravljanja spomladanskega izpitnega roka mature 2020 poda enkratno izjavo (Higienska priporočila NIJZ – priloga 3) o svojem zdravstvenem stanju in se zaveže, da bo šolo nemudoma obvestil…

Vstop v šolo od 18. 5. 2020

Vstop v šolo dovoljen le zdravim (brez vročine, znakov prehlada): dijakom in zaposlenim, tretjim osebam le po predhodnem dogovoru z zaposlenimi in vodstvom v spremstvu predstavnika šole in z obrazno…

Navodila za prihod dijakov zaključnih letnikov v šolo od 18. 5. do 29. 5. 2020

V šolo pridite v skladu z urnikom, ki je objavljen v Easistentu in na spletni strani SERŠ. Zaradi omejitev in prilagoditev ste razdeljeni v skupine glede na izbirne maturitetne in…

Sklep o prilagoditvi obsega in načinu izvedbe PUD 2019/20

Sklep o pogojih priznavanja PUD

COVID – varnostni načrt za vrnitev zaključnih razredov v SERŠ Maribor (18. do 29. 5. 2020)

V šolo smete dijaki zaključnih razredov priti samo zdravi (brez vročine, znakov prehlada, kašljanja ipd.), z masko in si ob vstopu obvezno razkužite roke. Ob vsakem gibanju po šoli je…

Izjava pred vstopom v šolo

Dijaki zaključnih letnikov, ki boste v ponedeljek, 18. 5. 2020, pričeli z pouka, boste morali prvi dan prihoda v šolo pred vstopom v šolo dežurnemu učitelju v avli izročiti izpolnjeno…

Dodatni izpitni rok za dijake zaključnih letnikov

MIZŠ je s sprejetjem novega šolskega koledarja določilo, da se dijakom zaključnih letnikov doda izpitni rok za opravljanje popravnih izpitov. Izpitni rok bo potekal 27. in 28. 5. 2020. Dijak…

Accessibility
UA-47570617-1