Arhiv kategorije: Razno

Izjava pred vstopom v šolo

Dijaki zaključnih letnikov, ki boste v ponedeljek, 18. 5. 2020, pričeli z pouka, boste morali prvi dan prihoda v šolo pred vstopom v šolo dežurnemu učitelju v avli izročiti izpolnjeno…

Dodatni izpitni rok za dijake zaključnih letnikov

MIZŠ je s sprejetjem novega šolskega koledarja določilo, da se dijakom zaključnih letnikov doda izpitni rok za opravljanje popravnih izpitov. Izpitni rok bo potekal 27. in 28. 5. 2020. Dijak…

Pričetek postopnega odpiranja šol – prve usmeritve

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se šola ponovno odpira za dijake zaključnih letnikov. MIZŠ je poslalo okrožnico, v okviru katere so navedena bolezenska stanja dijakov in članov istega gospodinjstva, katerim…

Usmeritve za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD) v času izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19

Oddelka 3.ap in 3.bp Za dijake zaključnih  letnikov se upošteva Interventni zakon (ZIUZEOP, UL RS, 49/2020)ki je v 46. členu v točki 1 opredelil: »Če zaradi epidemije dijakom, vajencem in…

Analiza anketnega vprašalnika Delo na daljavo

Dijaki SERŠ-a so imeli možnost sodelovati v spletni anketi na temo Delo na daljavo. Objavljamo povzetek analize zbranih rezultatov. Analiza anketnega vprašalnika

Kako najti motivacijo za učenje? – webinar za dijake

Karierni centri Univerze v Ljubljani vabi dijake na brezplačni webinar: »Kako najti motivacijo za učenje?«, ki bo potekal preko spleta v sredo, 29. 4. 2020, od 15.00 do 16.30. Vsebina:…

Dopolnitve k šolskim pravilom ocenjevanja znanja

Dopolnitve k šolskim pravilom ocenjevanja znanja

Sporočilo Državne komisije za splošno maturo

Sporočilo Državne komisije za splošno maturo

Aprilski izpitni rok je odpovedan

Zaradi zaprtja šol je aprilski izpitni rok odpovedan.