Arhiv kategorije: Razno

Vstop v šolo od 18. 5. 2020

Vstop v šolo dovoljen le zdravim (brez vročine, znakov prehlada): dijakom in zaposlenim, tretjim osebam le po predhodnem dogovoru z zaposlenimi in vodstvom v spremstvu predstavnika šole in z obrazno…

Navodila za prihod dijakov zaključnih letnikov v šolo od 18. 5. do 29. 5. 2020

V šolo pridite v skladu z urnikom, ki je objavljen v Easistentu in na spletni strani SERŠ. Zaradi omejitev in prilagoditev ste razdeljeni v skupine glede na izbirne maturitetne in…

Sklep o prilagoditvi obsega in načinu izvedbe PUD 2019/20

Sklep o pogojih priznavanja PUD

COVID – varnostni načrt za vrnitev zaključnih razredov v SERŠ Maribor (18. do 29. 5. 2020)

V šolo smete dijaki zaključnih razredov priti samo zdravi (brez vročine, znakov prehlada, kašljanja ipd.), z masko in si ob vstopu obvezno razkužite roke. Ob vsakem gibanju po šoli je…

Izjava pred vstopom v šolo

Dijaki zaključnih letnikov, ki boste v ponedeljek, 18. 5. 2020, pričeli z pouka, boste morali prvi dan prihoda v šolo pred vstopom v šolo dežurnemu učitelju v avli izročiti izpolnjeno…

Dodatni izpitni rok za dijake zaključnih letnikov

MIZŠ je s sprejetjem novega šolskega koledarja določilo, da se dijakom zaključnih letnikov doda izpitni rok za opravljanje popravnih izpitov. Izpitni rok bo potekal 27. in 28. 5. 2020. Dijak…

Pričetek postopnega odpiranja šol – prve usmeritve

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se šola ponovno odpira za dijake zaključnih letnikov. MIZŠ je poslalo okrožnico, v okviru katere so navedena bolezenska stanja dijakov in članov istega gospodinjstva, katerim…

Usmeritve za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD) v času izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19

Oddelka 3.ap in 3.bp Za dijake zaključnih  letnikov se upošteva Interventni zakon (ZIUZEOP, UL RS, 49/2020)ki je v 46. členu v točki 1 opredelil: »Če zaradi epidemije dijakom, vajencem in…

Analiza anketnega vprašalnika Delo na daljavo

Dijaki SERŠ-a so imeli možnost sodelovati v spletni anketi na temo Delo na daljavo. Objavljamo povzetek analize zbranih rezultatov. Analiza anketnega vprašalnika