Arhiv kategorije: Razno

Navodila kandidatom na spomladanskem roku splošne mature 2020

Navodila Izjava o zdravstvenem stanju – polnoletni dijak

Navodila kandidatom za spomladanski rok poklicne mature 2019/2020

Kandidat pred začetkom opravljanja spomladanskega izpitnega roka mature 2020 poda enkratno izjavo (Higienska priporočila NIJZ – priloga 3) o svojem zdravstvenem stanju in se zaveže, da bo šolo nemudoma obvestil…

Izpiti – informacije in navodila

Popravni izpit opravljajo dijaki iz predmetov oz. programskih enot, kjer imajo ob zaključku pouka nezadostno oceno. Dopolnilni izpit opravljajo dijaki, ki do zaključka pouka pri predmetu oz. programski enoti niso…

Important

Vstop v šolo od 18. 5. 2020

Vstop v šolo dovoljen le zdravim (brez vročine, znakov prehlada): dijakom in zaposlenim, tretjim osebam le po predhodnem dogovoru z zaposlenimi in vodstvom v spremstvu predstavnika šole in z obrazno…

Important

Navodila za prihod dijakov zaključnih letnikov v šolo od 18. 5. do 29. 5. 2020

V šolo pridite v skladu z urnikom, ki je objavljen v Easistentu in na spletni strani SERŠ. Zaradi omejitev in prilagoditev ste razdeljeni v skupine glede na izbirne maturitetne in…

Sklep o prilagoditvi obsega in načinu izvedbe PUD 2019/20

Sklep o pogojih priznavanja PUD

Important

COVID – varnostni načrt za vrnitev zaključnih razredov v SERŠ Maribor (18. do 29. 5. 2020)

V šolo smete dijaki zaključnih razredov priti samo zdravi (brez vročine, znakov prehlada, kašljanja ipd.), z masko in si ob vstopu obvezno razkužite roke. Ob vsakem gibanju po šoli je…

Important

Izjava pred vstopom v šolo

Dijaki zaključnih letnikov, ki boste v ponedeljek, 18. 5. 2020, pričeli z pouka, boste morali prvi dan prihoda v šolo pred vstopom v šolo dežurnemu učitelju v avli izročiti izpolnjeno…

Dodatni izpitni rok za dijake zaključnih letnikov

MIZŠ je s sprejetjem novega šolskega koledarja določilo, da se dijakom zaključnih letnikov doda izpitni rok za opravljanje popravnih izpitov. Izpitni rok bo potekal 27. in 28. 5. 2020. Dijak…