Roditeljski sestanek za starše

Prvi roditeljski sestanki za starše 1. letnikov (tehniška gimnazija, tehnik računalništva, elektrotehnik, računalnikar in elektrikar) bodo potekali v torek, 5. 9. 2023, ob 17.00. Razpored roditeljskih sestankov po razredih Roditeljski sestanki višjih letnikov in 1. letnika PTI programa bodo potekali v torek, 12. 9. 2023, ob 17.00. Roditeljski sestanek 1.d bo zaradi razredničarkine odsotnosti v kasnejšem terminu. Dijaki bodo…

Pouk kombiniran v šoli in na daljavo

Vse dni imajo pouk v šoli dijaki zaključnih letnikov, dijaki nezaključnih letnikov imajo praviloma en teden pouk v šoli, drugi teden pouk na daljavo. Urnik tedensko prilagajamo. Dijaki upoštevajte urnik v eAsistentu in navodila razrednikov. Maske so v šoli ves čas obvezne za dijake in vse zaposlene. V veljavi so še vedno vsa priporočila o…

Pouk od 8. 3. naprej

V tednu od 8. 3. do 12. 3. imajo pouk v šoli vse dni zaključni letniki ter dijaki vseh letnikov gimnazije, srednjih poklicnih programov in poklicno-tehniških programov. Ostali oddelki imajo v šoli pouk prakse praviloma en dan v tednu v skladu z urnikom in navodili razrednika. Če je na dan prisotnosti v šoli na urniku…